“นายจ้างควรทราบ” เมื่อลูกจ้างกระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก นายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วย

       บทความนี้อยากให้บรรดานายจ้าง เจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบริษัทลองอ่านดู ปัจจุบันมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย และแน่นอนว่าการทำธุรกิจส่วนใหญ่เจ้าของไม่สามารถลงไม้ลงมือทำธุรกิจได้เพียงคนเดียว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีลูกจ้างเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน ให้ธุรกิจเราขยับขยายเติบโตยิ่งขึ้นไป และหน้าที่สำคัญของนายจ้างคือการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างเข้าทำงาน หากลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีทำให้เกิดความเสียหายนายจ้างก็มีส่วนรับผิดเพราะคัดเลือกลูกจ้างไม่ดี ไม่ดูแล ไม่อบรมสั่งสอน เพราะการทำงานของลูกจ้างเปรียบเสมือนนายจ้างเป็นผู้กระทำเอง

        กรณีที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างจะใช้กับการจ้างอันมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงานเท่านั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 ได้ให้ความหมายของการจ้างแรงงาน ดังนี้ “อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้” กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจ้างแรงงานคือสัญญาลูกจ้างตกลงทำงานให้นายจ้าง และนายจ้างตกลงให้สินจ้างเช่น ค่าจ้างรายวัน รายเดือน หรือรายปี โดยไม่คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน และคำว่าลูกจ้างยังหมายความรวมถึง ลูกจ้างไม่ประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทดลองงานอีกด้วย

        ความผิดของลูกจ้างที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วยนั้น จะต้องเป็นการกระทำในลักษณะที่อยู่ในทางการที่จ้าง กล่าวคือต้องเป็นผลจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ความว่า “นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น” มีแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบดังนี้

        ฎ.1656/2498 ศาลฎีกาฟังว่านายจินดา(ลูกจ้าง) เป็นลูกจ้างขององค์การ ร.ส.พ.อุดรธานีจำเลย การที่นายจินดาขับรถยนต์หมายเลข21 ทั้งไปและกลับจากอุดรถึงนครพนมเป็นการที่กระทำไปในกิจการของนายจ้าง แม้ผู้บาดเจ็บเสียหายได้อาศัยรถมาด้วยก็ดี จะฟังว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายจินดายังไม่ชอบ จำเลยต้องร่วมรับผิดด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425

        ฎ.4058/2560 จำเลยที่ 1 เริ่มต้นโดยการขับรถยนต์ตามหน้าที่ตราบใดที่ยังไม่นำรถเข้าเก็บถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เสร็จสิ้น แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะขับรถไปเที่ยวดื่มสุรากับเพื่อนๆ ก็ต้องถือว่าอยู่ในระหว่างทำงานในทางการที่จ้าง การที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้พุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ของโจทก์อย่างแรง รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างจะปัดความรับผิดชอบของตนโดยอ้างระเบียบข้อบังคับในการทำงานของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 1 ฝ่าฝืนมาใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,909