google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด

     บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรีตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 นาฬิกา 

         บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีความแล้ว และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยรับว่าความในคดีทั่วไป ต่อสู้คดี ฟ้องคดี ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีจัดการมรดก คดีเงินกู้ คดีเช็ค คดีที่ดิน จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ร่างนิติกรรมสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงาน  รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) โดยมีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้

    ·         บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation)

    ·         คดีแพ่ง (Civil Case)

    ·         คดีอาญา (Criminal Case)

    ·         คดีครอบครัว (Family Law)

    ·         คดีแรงงาน (Labour Law)

    ·         คดีที่ดิน (Real Estate)

    ·         คดีล้มละลาย (Bankruptcy)

    ·         คดีมรดก (The Legacy) ฟ้องแบ่งมรดก จัดการมรดก พินัยกรรม

    ·          คดีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Litigation)

    ·         คดีละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy Lawsuit)

    ·         คดีเช็ค  เช็คเด้ง ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค             

    ·         คดีผู้บริโภค  บัตรเครดิต  เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเงินกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง

    ·         คดียาเสพติด  มีไว้ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพ          

    ·         รับทำอุทธรณ์ - ฎีกา  แก้อุทธรณ์ - ฎีกา คดีแพ่ง และคดีอาญา  

    ·         บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ (Corporate Business)

    ·         ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)

    ·         ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ และชั้นศาล

 ปรึกษากฎหมายกับทนายใกล้ตัว โทร 080-9193691, 02-0749954

Line ID : @closelawyer(มี@นำหน้าด้วย)

เพิ่มฉันเป็นเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
Visitors: 337,041