หุ้นสามารถครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ ?

รู้มั๊ย >>> หุ้นสามารถครอบครองปรปักษ์ได้

การโอนหุ้นในบริษัทจำกัดนั้น ไม่ใช่คิดจะโอนก็โอนกันได้ ไม่เหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆ เพราะกฎหมายกำหนดรูปแบบของการโอนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 คือ ต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 วรรคสอง บอกว่า การโอนหุ้นนั้นหากไม่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน มีพยานรับรองลายมือนั้นอย่างน้อย 1 คน ผลย่อมเป็นโมฆะ

เมื่อเป็นโมฆะ ก็เอาไปอ้างกับคนอื่นไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 172 บอกว่า โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันได้ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียจะยกเหตุแห่งความเสียเปล่าในโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างเมื่อใดก็ได้

ทางปฏิบัติในสังคมปัจจุบัน เวลาจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแต่ละทีมักจะจัดทำเพียง บอจ.(บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) นำส่งนายทะเบียนก็จบ ความจริงมันไม่จบครับ เพราะถ้าเจ้าของหุ้นเดิมเขาฟ้องเรียกหุ้นคืน ก็ต้องคืนเพราะ บอจ.ไม่ใช่หลักฐานการโอนหุ้น เรื่องนี้แพ้คดีมานักต่อนัก และบางรายติดคุกด้วยเพราะแก้ไข บอจ.โดยพละการ

แต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับ เหนือฟ้ายังมีฟ้า  เพราะหุ้นนั้นสามารถได้มาโดยการครอบครอง (ปรปักษ์) ได้เหมือนกับทรัพย์สินชนิดอื่น เพราะเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งหุ้นเป็นสังหาริมทรัพย์ หากครอบครอง หรือ มีชื่อใน บอจ.เกิน 5 ปี กฎหมายบอกว่าท่านได้กรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และ เทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3395/2529

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 548,036