หนังสือเลิกจ้างมีระบุข้อความไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหาย ลูกจ้างลงชื่อรับทราบแล้ว จะถือว่าสละสิทธิเรียกร้องหรือไม่

หนังสือเลิกจ้างมีระบุข้อความไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหาย ลูกจ้างลงชื่อรับทราบแล้ว จะถือว่าสละสิทธิเรียกร้องหรือไม่

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง โดยมีการระบุว่าไม่ติดใจเรียกร้องนั้น หากลูกจ้างเพียงลงชื่อรับทราบ แต่ไม่ได้ลงชื่อในช่องยินยอม ย่อมไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ และลูกจ้างยังสามารถฟ้องคดีได้ แต่อย่างไรก็ดี หากลูกจ้างเขียนข้อความระบุว่ายินยอมในเงินค่าชดเชยและเงินที่ควรได้รับตามกฎหมายในรายการใด ก็สามารถตีความได้ว่าลูกจ้างยอมรับในเงินที่นายจ้างจ่ายให้เมื่อเลิกจ้างในบางรายการก็ได้เช่นกัน
อ้างอิง
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 115/2562
จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยยุบส่วนงานโจทก์โจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อใต้ข้อความ ที่ระบุว่า “ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเหตุผลในการเลิกจ้างครั้งนี้ และพอใจในเงินชดเชย ไม่ติดใจเรียกร้อง สิทธิและประโยชน์ใด ๆ หรือฟ้องร้องเอาความใด ๆ กับบริษัทอีก รับทราบและยินยอมตามข้อความข้างต้น” แต่โจทก์ลงลายมือชื่อในพื้นที่ว่างด้านล่าง ถือเป็นการแสดงออกโดยชัดเจนว่าโจทก์มิได้ยอม รับทราบและยังติดใจเรียกร้องสิทธิประโยชน์อีก การลงชื่อในพื้นที่ว่างดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการแสดงเจตนา สละสิทธิเรียกร้องใด ๆ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @cly.cmi
หรือ คลิก https://lin.ee/hCbTQl6
สาขาขอนแก่น โทร 095-9567735 แอดไลน์ @cly.kkn
หรือ คลิก https://lin.ee/U10ElNk
www.closelawyer.co.th
#ทนายใกล้ตัว

5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,122