ยิงผู้อื่น แต่กระสุนปืนที่ใช้ “มีกำลังอ่อน” หรือ “ดินปืนเสื่อมสภาพ” กฎหมายให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

ยิงผู้อื่น แต่กระสุนปืนที่ใช้ “มีกำลังอ่อน” หรือ “ดินปืนเสื่อมสภาพ” กฎหมายให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

         อาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลได้ ถ้าหากมีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายและใช้อย่างมีสติก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเป็นการใช้ที่ผิดกฎหมายอาจต้องถึงขั้นติดคุกติดตารางตามที่เห็นในหลายๆกรณีตามข่าว

         กรณีใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่น แต่ลูกกระสุนมีกำลังอ่อนแรง กระสุนปืนดินปืนเสื่อมสภาพ ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย แสดงว่าการมุ่งต่อผลของคนยิงในการฆ่าผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตายนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะอาวุธปืนที่เป็นปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำความผิด ดังนี้ เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ตามมาตรา 288 ประกอบ 81 แต่กฎหมายให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

          ดังนั้น แม้โทษตามมาตรา 288 จะให้ระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีก็ตาม แต่ศาลลงโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

         หมายเหตุ คดีนี้ผู้กระทำผิดไม่รู้ว่าปืนมีกำลังอ่อนจึงยิงไป จึงผิด มาตรา 288 ประกอบ 81 แต่หากผู้กระทำผิดรู้อยู่แล้วว่าปืนมีกำลังอ่อนจะเป็นเจตนาทำร้าย ตาม มาตรา 295

        คำพิพากษาฎีกาที่ 77/2555
        ลูกกระสุนปืนที่จำเลยยิงไม่ทะลุผ่านผิวหนังทำอันตรายแก่อวัยวะภายในของผู้เสียหายที่ 1 เป็นเพราะมีกำลังอ่อน มิใช่เพียงแต่ผู้เสียหายที่ 1 ถูกยิงในแนวเฉียง การกระทำของจำเลยย่อมไม่สามารถจะบรรลุผลให้ผู้เสีหายที่ 1 ถึงแก่ความตายได้อย่างแน่แท้

         จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 81 วรรคแรก ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

         คำพิพากษาฎีกาที่ 10519/2556
         ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากกระสุนปืนที่จำเลยใช้ยิงดินปืนเสื่อมสภาพ กระสุนปืนด้านจึงไม่ลั่นถูกผู้เสียหายแสดงว่าเครื่องกระสุนปืนซึ่งจำเลยใช้ประกอบอาวุธปืนในการยิงผู้เสียหายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดระเบิดแล้วมีแรงดันส่งกระสุนให้ไปถูกผู้เสียหายได้เลย เนื่องจากดินปืนเสื่อมสภาพไปแล้ว

        ทั้งทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าการที่ดินปืนสารภาพดังกล่าวเป็นเพียงเหตุบังเอิญ ยอมฟังได้ว่าการมุ่งต่อผลของจำเลยในการฆ่าผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตายนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะอาวุธปืนที่เป็นปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำความผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 81 ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80

        มาตรา 81 ผู้ใดกระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
www.closelawyer.co.th


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 616,091