ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับราคา ดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือไม่

ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับราคา ดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือไม่

 

            การที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับ ราคา อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินในแต่ละงวด และระยะเวลาการผ่อนชําระนั้น หากมีลักษณะเป็นเพียงการกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชําระหนี้และระยะเวลาการชําระหนี้ใหม่เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาให้หนี้เดิมระงับสิ้นไปแล้ว การทำบันทึกเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเงื่อนขดังกล่าวจึงไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่ ผู้ค้ำประกันจึงยังคงต้องรับผิดอยู่

 

            การแปลงหนี้ใหม่ คือ การที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ ตกลงกันก่อหนี้ขึ้นใหม่ โดยมีเจตนาให้หนี้เดิมระงับไป

 

            โดยเมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็น “สาระสำคัญแห่งหนี้” เช่น ทำหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าในหนี้อันปราศจากเงื่อนไข หรือเปลี่ยนเงื่อนไขกฎหมายถือว่าเป็นการ “แปลงหนี้ใหม่”  ทำให้หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป ดังนั้น เมื่อหนี้เดิมระงับไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่แล้ว ผู้ค้ำประกันในมูลหนี้เดิมย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันหนี้ไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการกระทำที่ไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมจึงยังไม่ระงับ ผู้ค้ำประกันจึงคงต้องรับผิดในมูลหนี้เดิมอยู่

 

            คำพิพากษาฎีกาที่ 6544/2562

            โจทก์กับจําเลยที่ 1 ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เกี่ยวกับราคาค่าเช่าซื้อรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินค่าเช่าซื้อในแต่ละงวด และระยะเวลาการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อเท่านั้น อันมีลักษณะเป็นเพียงการกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชําระหนี้และระยะเวลาการชําระหนี้ใหม่โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์กับจําเลยที่ 1 มีเจตนาให้หนี้ที่เช่าซื้อตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นไป แล้วมาบังคับกันใหม่ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าซื้ออันจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้และเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 349

 

เมื่อบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่อันทำให้หนี้เดิมระงับ โจทก์จึงยังมีอำนาจฟ้องจําเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อให้ร่วมกับจําเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์ได้

มาตรา 349  เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซร้ ท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่

ถ้าทำหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไขก็ดี เพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าในหนี้อันปราศจากเงื่อนไขก็ดี เปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นั้น

ถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 ,02-0749954 

หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi 

หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU

www.closelawyer.co.th

 


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,824