ทางสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินนั้น แม้จะมิได้ยกให้โดยทำเป็นหนังสือต่อทางราชการ แต่หากเป็นการให้ใช้ทางและร้องขอหน่วยงานของรัฐให้เข้าทำถนนถือเป็นการยกให้โดยพฤติการณ์

ทางสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินนั้น แม้จะมิได้ยกให้โดยทำเป็นหนังสือต่อทางราชการ แต่หากเป็นการให้ใช้ทางและร้องขอหน่วยงานของรัฐให้เข้าทำถนนถือเป็นการยกให้โดยพฤติการณ์

 

          หลายท่านอาจจะไม่ทราบ ว่าทางที่ใช้รถใช้ถนนอย่างทุกวันนี้บางถนนนั้นยังเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ มิใช่ทางสาธารณะอย่างที่เข้าใจ แต่หากเกิดวันใดวันหนึ่งเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้เข้าปิดกั้นทางเข้าออกไม่ให้ใช้ทางผ่านต่อไป ทั้งที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ทางผ่านนั้นมาเกินกว่าสิบปี อีกทั้งยังอนุญาตให้หน่วยงานราชการเข้าทำถนนหนทางเพื่อเป็นประโยชน์ แก่การใช้รถใช้ถนนของประชาชนทั่วไปอีกด้วย ถนนดังกล่าวจึงเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินโดยพฤติการณ์ว่า เจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป สามารถฟ้องขอให้เปิดทางได้ และไม่จำต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการใช้ถนนดังกล่าวนั้น

 

         อ้างถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 5544/2540 คันคลองห้วยถ่านรวมทั้งทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตรยาวตลอดแนวลำคลองดังกล่าว เป็นคันคลองที่เจ้าของที่ดินตามแนวคันคลองแห่งนั้นได้อุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะสำหรับจำเลยที่ 1 แม้จะไม่ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะโดยตรงดังเช่นเจ้าของที่ดินรายอื่น ๆ แต่การที่จำเลยที่ 1 อนุญาตให้ทางราชการนำดินที่ได้จากการขุดคลองห้วยถ่านมาไว้ในที่ดินของจำเลยที่ 1 และไม่คัดค้านการที่จำเลยที่ 2 ผู้เช่าที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์ขุดลอกคลอง รวมตลอดถึงการที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์ทั้งสามและประชาชนทั่วไปใช้ทางพิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของคันคลองห้วยถ่านตลอดมาจนกระทั่งมีการปิดกั้น พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 อุทิศที่ดินของตนส่วนที่เป็นคันคลองห้วยถ่านและทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นหาจำต้องกระทำด้วยการอุทิศให้โดยชัดแจ้งแต่เพียงประการเดียวไม่

 

อ้างถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

        (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน

        (2) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

        (3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

 

 

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,823