หากแสดงความคิดเห็นด้วยข้อเท็จจริงโดยเจตนาสุจริตหรือติชมด้วยความเป็นธรรม ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิด

เป็นที่สับสนกันหลายคนว่าแบบไหนผิดกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท แต่หากเป็นการแสดงความเห็นหรือข้อความด้วยความสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนเองหรือส่วนได้เสียตามสิทธิ์ของตน หรือตามปกติวิสัยของประชาชนทั่วไปที่กระทำกัน ย่อมไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะขาดเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียหรือลดคุณค่าในตัวบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อความเท็จมากล่าว แถลงข่าวด้วยเจตนาทุจริตต่อบุคคลอื่น ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10448/2553 ข้อความทั้งหมดตามบทความสรุปว่า โจทก์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กำกับดูแลกรมศาสนา ทำงานไม่เป็น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวัดพระธรรมกาย ท่าดีทีเหลว โอบอุ้มพระธัมมชโยเนื่องจากรับเงินสินบนจากพระธัมมชโย 150,000,000 บาท เมื่ออ่านโดยตลอดแล้วมีลักษณะเป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง ซึ่งจำเลยทั้งสามก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ลักษณะของการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อเท็จจริงโดยสุจริตหรือติชมด้วยความเป็นธรรม จำเลยทั้งสามจึงกระทำละเมิดต่อโจทก์

มาตรา 329  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่

(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ

(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNUแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 616,092