พ่อค้าแม่ค้าขายของไปแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน สิทธิเรียกร้องทางศาลมีอายุความ 2 ปี นอกจากซื้อไปเพื่อประกอบกิจการของตนมีอายุความ 5 ปี

กรณีที่เกิดการซื้อขายของแต่ลูกค้ายังมิได้จ่ายเงินนั้นอย่าฉะล่าใจเพราะอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมิได้ยาวนานอีก 10 ปี แต่กลับมาอายุความเพียง 2 ปีในกรณีทั่วไปแต่หากซื้อทรัพย์สินไปเพื่อประกอบกิจการของตนนั้นเรียกร้องได้ 5 ปี เว้นแต่ภายหลังจะมีเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงเช่นรับสภาพหนี้ หรือชำระหนี้แต่บางส่วนอยู่ตลอด ดังนั้นระยะเวลาย่อมนับขึ้นใหม่นับแต่เมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์นั้นๆ แล้ว

เมื่อมีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงไม่ใช้อายุความตามตัวบทกฎหมายทั่วไปที่กำหนดไว้ถึง 10 ปี จึงต้องบังคับใช้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตามมาตรา 193/34(1) และ 193/33(3)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1343/2551ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบซึ่งอยู่ในบังคับอายุความ 2 ปี นั้น ป.พ.พ.มาตรา 193/34(1) บัญญัติยกเว้นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของกำหนดอายุความดังกล่าวไว้ว่า เว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดข้อยกเว้นโดยให้พิจารณาถึงกิจการของฝ่ายลูกหนี้เป็นสำคัญ กรณีใดจะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าวหรือไม่ จึงไม่จำต้องคำนึงว่าเป็นการที่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่ การที่จำเลยที่ 1 ซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์นำไปจำหน่ายหรือนำไปผสมเป็นคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ย่อมถือได้ว่าเป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ อันเป็นกรณีที่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา 193/34(1) สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงไม่อยู่ในบังคับอายุความ 2 ปี แต่มีอายุความ 5 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/33(3)


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 615,834