บ้านที่ใช้ผนังบ้านร่วมกับบ้านของบุคคลอื่น หากจะทำการซ่อมแซมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้านที่ใช้ผนังบ้านร่วมกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ได้

การอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุขร่วมกับเพื่อนบ้านนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆท่านปรารถนา ทุกท่านสามารถเลือกซื้อบ้านหลังไหน พื้นที่หรือที่ตั้งได้ตามแต่ใจที่เราต้องการ แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถซื้อได้นั่นคือ “เพื่อนบ้าน” ของเรา แต่หากได้เพื่อนบ้านที่มีนิสัยแย่บางทีอาจจะถึงขั้นต้องขายทิ้งกันเลยก็ได้ ยิ่งถ้าบ้านที่เป็นหมู่บ้านทาวน์โฮมหรือห้องแถวก็ดี มักจะใช้ผนังบ้านร่วมกัน จึงเป็นการยากที่จะซ่อมผนังหรือตกแต่งบ้านจากผนังที่ใช้ร่วมกันละ จึงต้องมีความระมัดระวังและสมควรแจ้งเหตุให้แก่กันก่อน เพื่อความปกติสุขของการอยู่ร่วมกัน

เรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ โดย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 811/2558 จำเลยที่ 1 เป็นภริยาจำเลยที่ 2 ซื้อบ้านมีลักษณะเป็นห้องแถวไม้และใช้ผนังอาคารไม้ทั้งสองด้านร่วมกันกับบ้านสองหลังของโจทก์ร่วม การที่จำเลยทั้งสองว่าจ้าง ช. รื้อผนังอาคารไม้ทั้งสองด้านโดยพลการ เป็นการร่วมกันเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุข เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 362 และเป็นการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 364 อีกบทหนึ่ง เมื่อจำเลยทั้งสองร่วมกระทำผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป การกระทำของจำเลยทั้งสองในความผิดฐานบุกรุกจึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 365 (2) ประกอบมาตรา 362 และมาตรา 364 ทั้งยังเป็นการทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งผนังอาคารไม้ทั้งสองด้านของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยอันเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 358 อีกบทหนึ่ง

มาตรา 358  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 365  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระทำ (1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ (3) ในเวลากลางคืน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU

 


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 616,090