ภายหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินแล้ว แต่ผู้เช่ากลับไม่ยอมออกจากที่ดินและไม่ยอมชำระค่าเช่าตามสัญญา ถือเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินแล้ว

ตัวอย่าง นาย ก เป็นเจ้าของที่นาตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ต่อมาได้นำที่นาดังกล่าวออกให้นาย ข เช่าเพื่อเข้าทำประโยชน์ในที่นา โดยตนเก็บค่าเช่าที่ดินตามสัญญามีกำหนดปีต่อปี ต่อมาเมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วนาย ก ได้บอกเลิกสัญญากับนาย ข แต่นาย ข กลับไม่ออกจากที่ดินและไม่ได้ชำระเงินค่าเช่าต่อแต่อย่างใด จนระยะเวลาล่วงเลยมานาน 2 ปี จึงนำเรื่องมาฟ้องขับไล่นาย ข

ดังนั้น การกระทำของนาย ข เป็นการแสดงเจตนาแย่งการครอบครองจากนาย ก เมื่อระยะเวลาแย่งการครอบครองมีกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่เมื่อทราบว่าถูกแย่งการครอบครองมรการฟ้องร้องเอาที่ดินคืน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่า นาย ข ย่อมได้การครอบครองตามมาตรา 1375 แล้ว

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1623/2522 ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากนาที่เช่าอันเป็นที่ดินมือเปล่าของโจทก์ปรากฏจากคำฟ้องและการนำสืบของโจทก์ว่า โจทก์ให้พี่เขยไปเก็บค่าเช่าและบอกเลิกการทำนาจำเลยไม่ยอมชำระค่าเช่าและไม่ยอมออกจากที่พิพาท โดยบอกว่าจำเลยสู้ปกครองเห็นได้ว่าจำเลยได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ อันเป็นลักษณะบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือครอบครองแทนเป็นการยึดถือครอบครองเพื่อตนเป็นปรปักษ์ต่อโจทก์เข้าลักษณะแย่งการครอบครองแล้ว โจทก์ทราบว่าจำเลยแย่งการครอบครองที่พิพาท เพิ่งมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีแล้วโจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375

มาตรา 1375  ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดีกว่าซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้

การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU

 


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,824