การครอบครองที่ดินเพื่อทำกินแบ่งดอกเบี้ย เป็นการครอบครองแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์แม้ครอบครองกว่า 10 ปีก็มิได้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์

การครอบครองปรปักษ์นั้นจะต้องเป็นการครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นโดยเจตนาแย่งกรรมสิทธิ์ครอบครองมาเป็นของตนเอง โดยสงบเปิด เผย และเจตนาเป็นเจ้าของ เกินกว่า 10 ปี จึงจะได้การครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายแต่หากจะครอบครองครบตามกฎหมาย แต่เจตนาของผู้ครอบครองนั้นเป็นการครอบครองแทนบุคคลอื่น แม้จะเกิน 10 ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

ตัวอย่าง นาย ก ทำการกู้ยืมเงิน นาย ข แต่ตกลงดอกเบี้ยให้นาย ข เข้าทำกินในที่ดินของนาย ก ได้ แต่นาย ก ก็มิได้จ่ายหนี้ใดๆ ต่อนาย ข อีกเลยเกินระยะเวลา 10 ปี จนนาย ก เสียชีวิต ปรากฏว่าทายาทของนาย ก มาฟ้องขับไล่ นาย ข เป็นคดีสู่ศาล

          ดังนั้นนาย ข ไม่อาจยกเหตุครอบครองปรปักษ์ขึ้นอ้างทายาทของนาย ก ได้เนื่องจากตนไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเหตุการครอบครองปรปักษ์ได้ตามที่ได้อธิบายไปเบื้องต้น

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1094-1095/2558 โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทตามข้อตกลงตามสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์ให้ยึดถือไว้เป็นประกันและทำกินต่างดอกเบี้ย ต้องถือว่าเป็นเพียงยึดถือครอบครองที่ดินไว้แทนทายาทของ บ และ อ ที่กู้ยืมเงินจากโจทก์ แม้ครองครองเป็นเวลานานเพียงใดโจทก์ก็ไม่ได้สิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 615,836