เข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของบุตรสาวภายหลังทราบว่าเป็นของบุคคลอื่นแม้จะครอบครองโดยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของก็ไม่ได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์

การครอบครองปรปักษ์นั้น แม้จะครอบครองโดยสงบ เปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ แต่ต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาแย่งการครอบครองเพื่อเป็นเจ้าของ แต่หากไม่ได้มีเจตนาที่จะแย่งการครอบครองแม้ครอบครองเกิน 10 ปี ก็ไม่อาจได้สิทธิ์การครอบครองปรปักษ์

ตัวอย่าง นาย ก ได้เข้าไปอยู่ทำกินในที่ดินผืนหนึ่งซึ่งน้องสาวได้อนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ นาย ก จึงเข้าใจว่าเป็นที่ดินของน้องสาว จึงได้เข้าไปทำกินในที่ดินดังกล่าวนานกว่า 10 ปี ต่อมาวันหนึ่ง นาย ข ได้เข้ามาในที่ดินอ้างว่าเป็นที่ดินของตนเองและขอให้ออกไปจากที่ดินของตนเอง การครอบครองของนาย ก ยังขาดองค์ประกอบของกฎหมายเรื่องการครอบครองปรปักษ์ มาตรา 1382 หากนาย ข ฟ้องขับไล่นาย ก ออกจากที่ดินย่อมเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของนาย ข ที่จะเข้าครอบครองที่ดินของตนเอง

อ้างถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 5352/2539 จำเลยปลูกบ้านในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์เพราะเข้าใจว่าเป็นที่ดินของบุตรสาวที่ยินยอมให้จำเลยอยู่อาศัยแสดงว่าจำเลยเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของแม้ครอบครองติดต่อกันนานเกินกว่า10ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์และเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ตลอดเวลาที่ยังอยู่ในที่ดินนั้นคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้รื้อถอนบ้านออกไปจึงไม่ขาดอายุความ

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,823