เมื่อได้ครอบครองปรปักษ์หากไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ย่อมไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่ผู้รบกวนการครอบครอง

กรณีที่ได้ทำการครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามเอกสารโฉนดที่ดิน หากมีการรบกวนการครอบครองหรือบุกรุกเข้าผู้ครอบครองปรปักษ์ไม่มีอำนาจที่จะไปฟ้องขับไล่บุคลอื่นให้ออกไปได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการแจ้งความร้องทุกในข้อหาบุกรุก

ตัวอย่าง นาย ก ได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน แต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ต่อมานาย ข ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้นำรั้วมาดั้นรุกล้ำเข้าในแนวเขตของตนเองเป็นการรบกวนสิทธิ์ของนาย ก แต่นาย ก ซึ่งยังไม่ได้ร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นของนาย ก ในฐานะผู้ครอบครองปรปักษ์แล้วและเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อของตน นาย ก ไม่อาจใช้สิทธิ์ทางศาลในการจะไปฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกไม่ได้ ทำได้เพียงแจ้งความร้องทุกในการที่บุคคลดังกล่าวเข้ามารบกวนการครอบครองของตนเอง

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 606/2485 ฟ้องโจทก์กล่าวว่าโจทก์มีที่ดินซึ่งมีลำรางรับน้ำไหลมากว่า 10 ปีแล้วจำเลยบุกรุกเข้าไถคราดและกลบลำรางนี้ ขอให้ขับไล่ และให้ขุดลำรางตามเดิมดังนี้เป็นเรื่องฟ้องขับไล่ เมื่อได้ความว่าโจทก์ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่แล้วก็ต้องยกฟ้อง ไม่มีประเด็นถึงเรื่องภารจำยอมแต่อย่างใด

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

#1 โดย: วาสนา แก้วจันทร์ [IP: 182.232.171.xxx]
เมื่อ: 2024-07-11 08:44:25
ที่ดินตรงที่อยู่คือชายเขาซึ้งผู้ใหญ่บ้านได้มีการใช้แม็คโครขุดดินไปและด้านหน้าได้เป็นคลองจากการขุดทางน้ำประปาเราก็ได้เอาดินมาถมได้30เที่ยวได้ แล้วตรงที่เราถมดินที่จะเข้ามาจับจองอยู่ติดกับที่อาของแฟนซึ้งมาวันนี้เขาบอกที่ของเขาใบที่ดินเขาครอบหมด แต่จิงๆที่เขาไม่ได้ถึงตรงนั้น คือเราต้องทำยังไง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,122