เมื่อได้สิทธิในการครอบครองปรปักษ์แล้วต่อมาไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสิทธิ์ครอบครองปกปักษ์ดังกล่าวยังคงอยู่

        กรณีหากได้เข้าครอบครองปรปักษ์แล้วอยู่มาตลอดครบ 10 ได้สิทธิ์การครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย ต่อมาผู้ครอบครองได้ออกไปจากการครอบครองชั่วขณะหนึ่งหรือเป็นปี ก็ไม่ทำให้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ดังกล่าวเสียไป หากเจ้าของที่ดินเข้ามารบกวนการครอบครองสิทธิ์ของผู้ครอบครองปรปักษ์ไม่อาจอ้างเหตุที่ออกจากการครอบครองดังกล่าวได้ เพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะสละการครอบครอง

          ตัวอย่าง นาย ก ได้ครอบครองที่ดิน โดยสงบและเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของนานกว่า 10 ปี จนได้สิทธิ์การร้องขอครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายต่อมานาย ก ได้ย้ายไปต่างจังหวัดเพื่อเฝ้าแม่ที่ป่วยนานหลายเดือน ก็ไม่ทำให้สิทธิ์ของนาย ก ที่มีอยู่หายไป นาย ก ชอบที่จะไปร้องขอต่อศาลได้ว่าได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครองปรปักษ์แล้ว

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1611/2536 เมื่อผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้กรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสิ้นสุดลงโดยการไม่ใช้ ดังนั้นแม้จะปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาเป็นเวลา 2 ปี ตราบใดที่ยังไม่มีผู้อื่นมาแย่งกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องหาเสียกรรมสิทธิ์ไปไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทแทนผู้คัดค้าน แต่เป็นการครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนครบสิบปี ผู้ร้องย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,602