สามีบังคับขู่เข็ญภรรยาเพื่อร่วมรัก จนได้รับบาดเจ็บ ทรมาน เป็นเหตุฟ้องหย่าได้

การร่วมรักกันฉันสามีภรรยานั้นต้องเกิดจากความสมัครใจที่จะเข้าร่วมประเวณีต่อกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมและบังคับขู่เข็ญย่อมเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เป็นเหตุแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้

 

ตัวอย่าง นาย ก เป็นคู่สมรสกับนาง ข ทั้งคู่แต่งงานกันมาร่วมสิบปี แต่นาย ก มีนิสัยดุร้ายเมามายสุราบ่อยครั้งมักจะขอร่วมรักกับนาง ข ภรรยาของตนเอง แต่นาง ข กลับบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา ต่อมาวันหนึ่งนาย ก ทนไม่ไหวจึงทำการข่มขืนนาง ข ทั้งที่ไม่เต็มใจ จนทำให้นาง ข อวัยวะเพศฉีกขาดได้รับบาดเจ็บ การกระทำของนาย ก เป็นการข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตนเองและการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ถูกข่มขืนได้รับบาดเจ็บ นาง ข ย่อมแจ้งความดำเนินคดีกับนาย ก ได้แม้จะเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

 

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกา 320/2559 แม้โจทก์และจำเลยเป็นสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1461 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการร่วมประเวณีกันบ้าง แต่การร่วมประเวณีต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หากอีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ไม่อาจบังคับได้ หากขืนใจถือเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 276

 

การที่จำเลยเรียกบุตรผู้เยาว์มาฟังคำด่าจนโจทก์ยอมให้จำเลยร่วมประเวณีเพื่อให้บุตรผู้เยาว์ไปพักผ่อน เช่นนี้จะถือว่าโจทก์ยอมให้จำเลยร่วมประเวณีไม่ได้ และการที่โจทก์มดลูกอักเสบจากการร่วมประเวณีของจำเลย จำเลยทราบแต่ไม่หยุดร่วมประเวณีกับโจทก์ จนโจทก์ต้องหนีออกจากบ้าน พฤติกรรมของจำเลยถือเป็นการทำร้ายหรือทรมานจิตใจโจทก์อย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (3) และยังถือเป็นพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (6) ด้วย


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125