ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ย่อมไม่อาจเป็นโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครได้ ผู้เป็นหุ้นส่วนเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจ

กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนั้นมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อเป็นนิติบุคคลสามารถกระทำการใดการหนึ่งได้แล้ว ย่อมมีสิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ด้วย แต่หากเป็นเพียงห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนย่อมไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนจำต้องฟ้องคดีเองในนามส่วนตัว

ตัวอย่าง นาย ก เข้าร่วมทุนทำธุรกิจกับ นาย ข ชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อนเกลอและได้ขายสินค้าให้แก่นาย ค ไป แต่นาย ค ขอชำระเงินเมื่อสินค้าส่งถึง ปรากฏว่าเมื่อสินค้าส่งไปถึงนาย ค ไม่ชำระเงินและรับของไปเรียบร้อย ห้างหุ้นส่วนสามเกลออันไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลย่อมไม่อาจฟ้องร้องต่อนาย ค ได้ นาย ก หรือนาย ข จึงเป็นผู้มีอำนาจฟ้องร้องต่อนาย ค ได้

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3625/2546 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นห้างที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงไม่อาจเข้าเป็นคู่ความในคดีได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,824