ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงร่วมกันทำธุรกิจ แม้จะเป็นนิติบุคคลก็ร่วมได้

ตามกฎหมายนั้นการจะเข้าเป็นหุ้นส่วนกันได้ ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เข้าร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมทำธุรกิจแบ่งผลกำไรต่อกัน และรวมถึงการที่นิติบุคคลก็สามารถเข้าร่วมเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญกันได้

          ตัวอย่าง นาย ก. กับ บริษัทขนส่งสามเกลอ ได้ตกลงร่วมลงทุนทำธุรกิจต่อกันเพื่อรับขนส่งสินค้าในตัวจังหวัด โดยตกลงกันว่า นาย ก. จะลงทุนหาพนักงานมาทำงาน ส่วนบริษัทสามเกลอ จะลงทุนเรื่องอุปกรณ์และรถขนส่งสินค้า ซึ่งหากได้กำไรจะทำการแบ่งกันตามส่วนที่ได้ลงทุนถือว่าห้างหุ้นสามัญไม่จดทะเบียนได้มีผลแล้ว

          ไม่ว่านาย ก. หรือ บริษัทขนส่งสามเกลอ ได้กระทำการใดไปในทางปกติเพื่อการค้าของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ย่อมผูกพันหุ้นส่วนทั้งสองในความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหากแสดงตนต่อบุคคลภายนอกว่าเป็นหุ้นส่วนต่อกัน และถึงแม้บุคคลภายนอกมาเรียกร้องเอากับหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งและหุ้นส่วนคนนั้นได้ชำระราคาไป ย่อมมาเรียกเอากับหุ้นส่วนอีกคนได้

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่ 1399/2523 ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องมีเงิน ทรัพย์สินอื่น หรือแรงงานมาลงหุ้นถ้าไม่ได้ลงหุ้น ก็ไม่เป็นหุ้นส่วน ฎีกาว่าโจทก์จำเลยไม่เป็นหุ้นส่วนเป็นคำขอคำนวณเป็นราคาเงินไม่ได้

มาตรา 1012  อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,906