ตากข้าวเปลือกไว้บนถนนสาธารณะย่อมเกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนน ถือเป็นความผิดทางอาญา

ตากข้าวเปลือกไว้บนถนนสาธารณะย่อมเกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนน ถือเป็นความผิดทางอาญา

          จากกรณีที่เป็นข่าวเรื่องการใช้ที่สาธารณะตากข้าวเปลือกเพื่อไล่ความชื้นจนทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุต่อประชาชนทั่วไปอันจะใช้ประโยชน์ตามปกติสุขได้ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหากและหากเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นใดย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวด้วย

          ตัวอย่าง ลุงสินเป็นชาวนาปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เมื่อถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวก็ได้ผลผลิตมาจำนวนมาก แต่กลับไม่มีที่ดินหรือที่กว้างมากพอจะทำการตากข้าวของตนเองได้เพียงพอ จึงได้ไปอาศัยพื้นถนนลาดยางหน้าบ้านตนเองในการตากข้าว ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุนายสุดเส้นได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วปกติไม่ทันสังเกตว่าลุงสินได้ตากข้าวไว้บนไหล่ทางรุกล้ำเข้ามาเกือบกลางถนนจนเกิดอุบัติเหตุรถล้มจนได้รับบาดเจ็บ การกระทำดังกล่าวของลุงสินเป็นการรบกวนพื้นที่อันเป็นสาธารณะที่ประชาชนทุกคนควรจะได้ใช้ร่วมกันตาม พรบ.ทางหลวง และการที่ลุงสินควรจะรู้ว่าทางดังกล่าวต้องมีคนสันจรไปมาประจำแต่กลับยังนำข้าวไปตากบนถนนทั้งยังไม่ได้มีป้ายบอกหรือเครื่องหมายที่เห็นได้ชัดเจน เป็นการกระทำละเมิดต่อนายสุดเส้นจนได้รับบาดเจ็บต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวในเหตุที่ตนได้ทำไป

อ้างถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 119/2516 มีการตัดถนนสาธารณะกว้าง 8 เมตร โดยยกร่องพูนดิน ใช้เป็นทางคนเดิน ทางเกวียน ทางรถยนต์ ถนนนี้ได้ทำผ่านที่ของราษฎรหลายราย รวมทั้งของจำเลยด้วย โดยราษฎรและจำเลยยินยอมยกที่ดินตอนที่ถนนตัดผ่านให้ตัดถนนเพื่อใช้เป็นทางสาธารณะ เมื่อจำเลยทำคันดินขวางถนนอันเป็นทางสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรจำเลยจึงมีความผิดมาตรา 229

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,909