ก่อสร้างกำแพงรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต จะต้องรื้อถอนหรือไม่

มาตรา 1312 เป็นเรื่องการสร้างบ้านหรือโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต กฎหมายให้สิทธิแก่คนที่ปลูกรุกล้ำเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้น แต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น และจดทะเบียนสิทธิเป็นภารจำยอม

 

สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงเรือน ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ถังส้วมไม่ใช่โรงเรือนและอยู่นอกโรงเรือนไม่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนไม่ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 1312 ท่อน้ำทิ้งและเครื่องปรับอากาศไม่อยู่ใน มาตรา 1312

 

แต่!! ชายคา ครัว กันสาด โครงหลังคาบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของอาคารโรงเรือนจึงได้รับความคุ้มครองตามมาตราที่ 1312

 

          แต่หากเสากำแพง แยกต่างหากจากเสาโรงเรือน กำแพงและโรงเรือนสร้างคนละครั้งกัน กำแพงจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโรงเรือน อันจะถือเป็นโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคแรก ฉะนั้น จะอ้างว่าก่อสร้างกำแพงรุกล้ำโดยสุจริตไม่ต้องรื้อถอนตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้

 

          ดังนั้น จะต้องรื้อถอนกำแพง แม้ก่อสร้างกำแพงรุกล้ำโดยสุจริตก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มาตรา 1312

 

          คำพิพากษาฎีกาที่ 2036/2539

          จำเลยฎีกาว่ากำแพงซึ่งจำเลยก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือน โดยเป็นผนังอาคารและบ้านพักคนงาน ปรากฏตามภาพถ่าย จึงเป็นโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคแรกนั้น

          ศาลเห็นว่า เสากำแพงที่แยกต่างหากจากเสาโรงเรือน กำแพงและโรงเรือนสร้างคนละครั้งกัน กำแพงพิพาทจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโรงเรือน อันจะถือเป็นโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคแรก ฉะนั้นจำเลยจะอ้างว่าก่อสร้างกำแพงรุกล้ำโดยสุจริตไม่ต้องรื้อถอนตามบทกฎหมายดังกล่าวหาได้ไม่

 

          มาตรา 1312  บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้น แต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น และจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอม ต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้

          ถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระทำการโดยไม่สุจริต ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และทำที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,906