ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาโดยการครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มา กับทายาทเจ้าของที่ดินซึ่งได้จดทะเบียนรับมรดกในทที่ดิน ใครมีสิทธิดีกว่ากัน

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันจะทำให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นั้น ต้องเป็นการครอบครองโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี

 

          ต่อมา ทายาทของเจ้าของที่ดิน(เดิม) ได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินอันเป็นเวลาหลังจากผู้ครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์

 

          คำถาม : ผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้ที่ดิน กับทายาทเจ้าของที่ดินซึ่งได้จดทะเบียนรับมรดกในทที่ดิน ใครมีสิทธิดีกว่ากัน

 

          คำตอบ : ผู้ครอบครองปรปักษ์ครับ เพราะผู้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครองครองปรปักษ์ เป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนอยู่ก่อน และสามารถขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของทายาทเจ้าของที่ดินที่ทำให้ตนเสียเปรียบได้ตามมาตรา 1300

         

          คำพิพากษาฎีกาที่ 2988/2557

          โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ข้อเท็จจริงฟังว่า จำเลยได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาทอันเป็นเวลาหลังจากโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์

จำเลยจึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้ได้กรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1299 วรรคสอง

โจทก์ผู้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครองครองปรปักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนอยู่ก่อน จึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวที่ทำให้ตนเสียเปรียบได้ตามมาตรา 1300

 

มาตรา 1382  บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

 

มาตรา 1299 วรรคสอง ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

 

มาตรา 1300  ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,170