จอดรถไหล่ทางแม้ไม่ได้กีดขวางทางจราจร แต่ไม่เปิดไฟส่องสว่างให้สังเกตได้ง่ายหากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับผู้อื่น ผู้จอดรถย่อมต้องรับผิดชอบ


          บ้านเมืองเรานั้นเกิดอุบัติเหตุเพราะความมักง่ายบนท้องถนนนั้นเยอะมากครับ บทความนี้มาพูดถึงความประมาทของผู้ที่จอดรถบนไหล่ทางไม่ว่าจะเสียหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ก็ตามหากเกิดจากความประมาทต้องรับผิดทุกกรณีครับ ไม่อาจอ้างเหตุจำเป็นได้

          การจอดรถบนไหล่ทางด้วยเหตุจำเป็นนั้น ควรจะเปิดไฟส่องสว่างหรือจุดสังเกตให้คนทั่วๆ ไปที่ขับรถสันจรไปมาบนท้องถนนเพื่อที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายเพื่อให้หลบหลีกได้ทันท่วงที แต่หากไม่ได้กระทำเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ใช้ถนนเห็นก็ย่อมเกิดความเสียหายจากความประมาทของผู้ที่จอดรถได้


          ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากความประมาทของผู้ที่จอดรถบนไหล่ทางย่อมมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้เสียหาย ที่ต้องชดใช้กันต่อไป จึงขอให้ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายจากมูลเหตุดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้


           อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2544 แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจุดที่จำเลยจอดรถและเกิดเหตุชนกันอยู่ในไหล่ทางด้านซ้ายของถนนในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ตาม แต่การที่จำเลยจอดรถในเวลามืดค่ำโดยไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถคันที่จำเลยจอดทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นผลจากความประมาทของจำเลยไม่ว่าจะฟังว่าผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก็ตามก็ต้องถือว่าเหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเกิดเพราะความประมาทของจำเลยด้วยจึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจำเลยที่งดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้น หาใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขับรถของจำเลยไม่ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 43(4),157 คงผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 616,092