การเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าเป็นอันระงับไม่ตกทอดแก่ทายาท

การเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าเป็นอันระงับไม่ตกทอดแก่ทายาท

          กรณีมีปัญหาว่าหากผู้เช่าได้เสียชีวิตลงแล้ว สัญญาเช่าจะดำเนินการต่ออย่างไร ผมขออธิบายให้เข้าใจว่าผลทางกฎหมายและสิทธิ์ของผู้เช่าจะเป็นเช่นไร

          เมื่อสัญญาเช่าต้องคำนึงถึงเรื่องความสามารถของผู้เช่าว่าจะสามารถนำเงินมาชำระค่าเช่าตามสัญญาได้หรอไม่ ย่อมเป็นความสามารถส่วนตัว เมื่อผู้เช่าเดิมได้เสียชีวิตไปทายาทซึ่งต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่แต่สัญญาเช่าเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวคนนั้นๆ หากผู้ให้เช่าไม่ยินยอมให้เช่าต่อไป ย่อมมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา ทายาทไม่อาจเรียกร้องใดๆ เอากับผู้ให้เช่าได้ สัญญาย่อมเลิกแล้วต่อกัน

          ตัวอย่างคือ นาย A ได้ไปขอเช่าที่เปิดร้านขายน้ำชานมไข่มุก แต่ต่อมานาย A ถึงแก่ความตาย ภริยาที่เป็นทายาทนั้นทำงานออฟฟิสบริษัท และมีลูกชายเพิ่งอายุได้ 3 ขวบ ย่อมประกอบกิจการต่อไปไม่ได้แม้ภริยาของผู้เช่าเดิม อาจจะหาคนมาทำร้านต่อไปได้แต่ก็เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของนาย A ที่จะสามารถทำให้ผู้ให้เช่าเชื่อได้ว่าจะนำเงินมาชำระค่าเช่าได้ตามปกติ แต่หากผู้ให้เช่าไม่เชื่อและปฏิเสธไม่ให้ทำการเช่าต่อไปทายาทก็ย่อมต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปและสัญญาเช่าย่อมเลิกกันไป

          อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 383/2540 การเช่าทรัพย์สินนั้นปกติฝ่ายผู้ให้เช่าย่อมเพ่งเล็งถึงคุณสมบัติของผู้เช่าว่าจะสมควรได้รับความไว้วางใจในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าและในการดูแลทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ฉะนั้นสิทธิของผู้เช่าจึงมีสภาพเป็นการเฉพาะตัวเมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าเป็นอันระงับไปไม่ตกทอดไปถึงทายาทที่สัญญาเช่าข้อ4ระบุว่าในระหว่างสัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนดอายุสัญญาผู้เข่ามีสิทธิที่จะโอนการเช่าให้แก่ผู้อื่นได้แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินให้แก่ผู้ให้เช่านั้นเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนการเช่าในระหว่างที่ผู้ให้เช่าและผู้เช่ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งอาจทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา544และเป็นเพียงบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะคู่สัญญาหาได้ตกทอดมายังจำเลยแต่อย่างใดไม่

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,602