ได้ที่ดินมาก่อนสมรส แม้ออกโฉนดให้หลังจดทะเบียนสมรสก็เป็นทรัพย์สินที่มีก่อนสมรส ที่ดินจึงเป็นสินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรส

           วันนี้เรามาอธิบายข้อเท็จจริงหนึ่งที่มีประชาชนโทรถามเข้ามาว่า บิดาได้ที่ดิน นส.3 มาก่อนที่จะทำการจดทะเบียนสมรสกับหญิงคนใหม่ แล้วต่อมาไปขอออกโฉนดที่ดังกล่าวนั้นในระหว่างที่ทำการสมรสกัน ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วบิดาได้หย่าร้างกับหญิงดังกล่าว ปัญหาเกิดมีว่าที่ดินดังกล่าวนั้นจะเป็นสมรสหรือไม่เมื่อได้โฉนดมาระหว่างที่ได้จดทะเบียนสมรส ก็เป็นเรื่องว่าภรรยาจะขอแบ่งที่ดินนั้นได้หรือไม่

          เรามีคำตอบให้ดังนี้นะครับ เมื่อทรัพย์สินใดที่มีอยู่ก่อนหรือได้มาก่อนสมรสย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว เมื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็ไม่ต้องแบ่งกับคู่สมรสเมื่อหย่าร้างกันไปแม้จะได้โฉนดมาระหว่างสมรสก็ตามสิทธิในที่ดินนั้นก็ย่อมมีอยู่ก่อน

มาตรา 1471  สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน (1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2851/2561 ผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดา ทำให้ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียว อีกทั้งผู้ตายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมากว่า 40 ปี อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายได้อยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอด ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรส เป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471 (1) แม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรสอันจะเป็นสินสมรสตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 (1) เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ผู้ตายจึงมีสิทธิทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 615,836