สามีหรือภริยาเป็นบุคคลสาบสูญอีกฝ่ายหนึ่ง “ฟ้องหย่าได้”

สามีหรือภริยาเป็นบุคคลสาบสูญอีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้

          เรื่องไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนใกล้ตัว วันหนึ่งสามีหรือภริยาอาจจะหายสาบสูญไปแล้วหาไม่พบอีกเลยเป็นเหตุให้คู่สามีหรือภริยาที่อาจจะพบรักใหม่ ไม่สามารถทำการสมรสอีกครั้งได้ เป็นเหตุให้ต้องทำการฟ้องหย่า

          ตัวอย่าง ลุงสมยศ กับป้าสมจิตร เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายจากการจดทะเบียนสมรส อยู่กินกันมากว่า 20 ปี ลุงสมยศเป็นคนที่ชอบเข้าแคมป์ปิ้งตามป่าเขา ปลีกวิเวกไปเองคนเดียวบ่อยครั้ง ครั้งละประมาณอาทิตย์ 1 อาทิตย์ ปรากฏว่าวันหนึ่งลุงสมยศได้เข้าไปในป่าหลังสวนของตนเอง และไม่ส่งข่าวคราวหรือกลับออกมาอีกเลยเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ทำให้ป้าสมจิตรพบกับรักครั้งใหม่ กับลุงยอดรัก ครั้นระหว่างป้าสมจิตรกับลุงยอดรัก จะจดทะเบียนสมรสใหม่ที่อำเภอ นายอำเภอกลับปฏิเสธไม่อาจจดทะเบียนสมรสให้ได้ ป้าสมจิตรต้องร้องขอต่อศาลสั่งให้ลุงสมยศ เป็นบุคคลสาบสูบและนำเหตุดังกล่าวเป็นการเหตุแห่งการฟ้องหย่า

          ดังนั้นเมื่อลุงสมยศถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญแล้วสถานะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และสามารถฟ้องหย่าได้โดยคำสั่งศาล จึงไปขอจดทะเบียนสมรสกับลุงยอดรักตามที่ตนปรารถนาได้

          อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2535   ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผ.เป็นคนสาบสูญโดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของ ผ.แทนที่ ท. บิดาผู้ร้องซึ่งเป็นลุงของ ผ. ดังนี้ หากศาลสั่งให้ ผ. เป็นคนสาบสูญตามกฎหมาย ก็ต้องถือว่า ผ. ถึงแก่ความตายเมื่อครบ 7 ปี นับแต่ไปจากภูมิลำเนา คิดแล้วไม่เกินปี พ.ศ. 2476 เพราะ ผ. ไปจากภูมิลำเนาเมื่อปี พ.ศ. 2469 แต่ ท. บิดาผู้ร้องถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2478 ดังนั้น ถึง ท.จะมีสิทธิรับมรดกของ ผ.ในฐานะลุงดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิรับมรดกของ ผ.แทนที่ ท. เพราะขณะที่ถือว่า ผ. ถึงแก่ความตายนั้น ท. ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผ. เป็นคนสาบสูญ

และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5513/2552   ล. ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญมีผลเท่ากับ ล.ถึงแก่ความตาย และเมื่อ ล.เป็นสมาชิกของจำเลย ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว โดยโจทก์ซึ่งเป็นภริยา ล. เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว ข้ออ้างของจำเลยว่า หากไร้ซึ่งศพที่จะต้องจัดการแล้วจำเลยไม่อาจจ่ายเงินค่าจัดการศพได้นั้น รับฟังไม่ได้ ดังนั้น การเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาลเป็นเหตุให้จำเลยต้องจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

 มาตรา 1516  "เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

          (5)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125