โชว์กร่าง!! ถือปืนมาข่มขู่ ก็เรียกค่าเสียหายได้

โชว์กร่าง!! ถือปืนมาข่มขู่ ก็เรียกค่าเสียหายได้

 

ทุกวันนี้เนื่องจากอาวุธปืนหาซื้อได้ง่าย มีทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน(ปืนเถื่อน) ทำให้บุคคลทั่วไปหาอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้โดยไม่ยากนัก อาวุธปืนมีทั้งคุณและโทษ โดยวัตถุประสงค์ในการมีอาวุธปืนของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไป เช่น เป็นตำรวจ ทหาร หรือมีไว้เพื่อป้องกันหรือปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน แต่หากบางท่านใช้อาวุธปืนผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมาย หรือขาดสติในการใช้อาวุธปืน แน่นอนว่าอาวุธปืนที่ท่านมีในครอบครองนั้นอาจจะทำให้ท่านต้องติดคุกติดตาราง เป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีให้เห็นอยู่มากในสังคมทุกวันนี้

คำถาม : การที่ใช้อาวุธปืนข่มขู่ ทำให้ผู้เสียหายตกใจกลัว ตัวผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย(ค่าทำขวัญ) ได้หรือไม่?

คำตอบ : มีครับ ตัวผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเป็นความเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 4571/2556

จำเลยถืออาวุธปืนติดตัวออกมาบริเวณทางเดินเท้าสาธารณะซึ่งอยู่ติดกับถนนสาธารณะหลังจากมีปากเสียงกับโจทก์ ประกอบกับจำเลยยังรับข้อเท็จจริงในคดีนี้อีกว่า จำเลยได้พูดขู่เข็ญโจทก์ว่า มึงอยากตายหรือ

การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการกระทำโดยจงใจทำให้โจทก์เสียหาย เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย และแม้ว่าจำเลยจะมิได้ยิงอาวุธปืนดังกล่าวก็ตาม แต่การที่จำเลยใช้อาวุธปืนข่มขู่โจทก์เช่นนี้เป็นการทำให้โจทก์เสียหายแก่ร่างกายและอนามัยของโจทก์แล้ว เพราะเป็นการทำให้โจทก์ตกใจกลัว เป็นความเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 446  โจทก์มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้

 

มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 446  ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,601