ซื้อที่ดินต่อจากผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ จะได้กรรมสิทธิ์หรือไม่??

การซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อก็อยากได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเอาไปทำประโยชน์ต่อไป ส่วนผู้ขายก็อยากได้เงินจากการที่ขายที่ดิน แน่นอนว่าผู้ซื้อและผู้ขายคงไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องของการชำระราคาและการส่งมอบที่ดิน

ถ้าเป็นการซื้อขายที่ดินที่เจ้าของมีโฉนดตามปกติ ก็เพียงทำสัญญาซื้อขาย ชำระราคา และไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น แต่หากเป็นการซื้อขายที่ดินที่เจ้าของได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์(ครอบครองครบ 10 ปี) ก็มีผู้ซื้อผู้ขายที่ดินหลายท่านถามว่าพี่ทนายครับผมจะซื้อที่ดินจากผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ หรือคุณทนายคะดิฉันจะขายที่ดินที่ฉันได้มาจากการครอบปรปักษ์ จะสามารถซื้อขายกันได้หรือไม่?

คำตอบ คือ ได้ครับ!! บุคคลที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ โอนขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อครอบครองต่อมา ดังนี้ ผู้ซื้อสามารถนับระยะเวลาที่ผู้ขายครอบครองที่ดินติดต่อกับระยะเวลาที่ผู้ซื้อครอบครองที่ดินเข้าด้วยกันได้ และจะทำให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1981/2556

ท. ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นบางส่วนของที่ดินที่จำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสิบปีแล้ว ท. ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง เมื่อ ท. ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ในปี 2547 และโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันมาโดยตลอดมิได้ขาดตอนโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ แสดงว่า ท. เจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิครอบครอง และย่อมนับระยะเวลาที่ ท. ครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกับระยะเวลาที่โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทเข้าด้วยกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1385 เมื่อนับเวลาการครอบครองที่ดินพิพาทของ ท. รวมเข้าด้วยแล้วโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

อีกคำถาม คือ การได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ผู้ครอบครองจะต้องมีเจตนาสุจริตหรือไม่

คำตอบ ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาสุจริตครับ!! เพราะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ไม่ได้บัญญัติว่า การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยการครอบครองจะต้องเป็นการครอบครองโดยเจตนาที่สุจริต คงบังคับไว้แต่เพียงว่าให้ผู้ครอบครองนั้นครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ แม้ผู้ครอบครองจะรู้ว่าที่ดินที่ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นก็ตาม

 

มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนำเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

 

มาตรา 1385 ถ้าโอนการครอบครองแก่กัน ผู้รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู้โอนครอบครองอยู่ก่อนนั้นรวมเข้ากับเวลาครอบครองของตนก็ได้ ถ้าผู้รับโอนนับรวมเช่นนั้น และถ้ามีข้อบกพร่องในระหว่างครอบครองของผู้โอนไซร้ ท่านว่าข้อบกพร่องนั้นอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
Visitors: 635,122