ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์ตกทอดทางทายาทได้

ปัจจุบันมีคนมากมายได้เข้าไปทำการบุกรุกครอบครองปรปักษ์ตามที่รกล้างต่างๆ ไม่ว่าจะในชนบทหรือในเมือง ล้วนแล้วแต่มีการบุกรุกพื้นที่เข้าไปอยู่อาศัย แต่บางท่านอาจจะทราบดีแล้วว่าการครอบครองปรปักษ์นั้นต้องเกิน 10 ปี สงบ และเปิดเผย มีเจตนาครอบครองเป็นของตนเอง แต่สิทธินั้นสามารถส่งต่อให้ทายาทได้

          ตัวอย่าง นายดำเจตนาครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงหนึ่งและได้สร้างบ้าน ล้อมรั้วบนที่ดิน โดยสงบ เปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ อยู่เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ต่อมานายดำถึงแก่ความตายด้วยโรคชราภาพ มีบุตรคนเดียวชื่อนางส้ม ได้อยู่ต่อมาอีก 6 ปี เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้ติดตามมา จึงทราบว่าที่ดินของตนถูกบุกรุกและทำการฟ้องขับไล่ นางส้มซึ่งเป็นทายาท  สามารถเอาเรื่องที่นายดำครอบครองปกปักษ์อยู่ก่อนแล้วมานับต่อกับของตนเองได้ จึงถือได้ว่านางส้มได้ทำการครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงดังกล่าวไปแล้ว

 

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกา 12735/2555 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ว. มารดาของผู้ร้องได้เข้าครอบครองที่ดินบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 917 และที่ดินบางส่วนของที่ดินโฉนดที่ 918 ทางทิศตะวันตกของ ท. โดยสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2529 ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานกว่า 22 ปี หากข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องขอ ว. มารดาของผู้ร้องย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนทางทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดเลขที่ 917 และโฉนดเลขที่ 918 โดยการครอบครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 อันเป็นการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิจึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้และตกทอดแก่ผู้ร้องและทายาทอื่นที่เป็นบุตรของ ว. ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และมาตรา 1600 และแม้ผู้ร้องกับทายาททั้งหมดเพิ่งทราบว่า ว. มารดาของผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองภายหลัง ก็ไม่ทำให้ทรัพยสิทธิที่มารดาของผู้ร้องได้มาและเป็นมรดกตกทอดแก่ผู้ร้องกับทายาทอื่นเสียไป ทั้งการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ครอบครอง ประกอบกับผู้ร้องมีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดกตาม ป.ที่ดิน มาตรา 81 โดยที่ดินที่ผู้ร้องอ้างว่าเจ้ามรดกได้มาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ซึ่งต้องดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิตามมาตรา 78 ก่อน ผู้ร้องในฐานะทายาทผู้รับมรดกจาก ว. มารดาของผู้ร้องจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่เป็นมรดกตกทอดมายังผู้ร้องและทายาทอื่นได้


          ดังนั้นการครอบครองปรปักษ์ถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งสามารถตกทอดหรือส่งมอบให้แก่กันได้ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว เมื่อครอบครองปรปักษ์ครบ 10 ปี ย่อมได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

          มาตรา 1382 “ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

          ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,850