ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลไว้โดยสุจริต โดยไม่ทราบว่าเป็นสลากของผู้อื่นที่ทำหายไป หากนำไปขึ้นเงินแล้วจะมีผลอย่างไร

            กรณีนี้ หากซื้อมาโดยสุจริตตามปกติแล้ว ผู้ซื้อย่อมเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัล มีสิทธิโดยชอบในการนำไปขึ้นเงินรางวัลตามปกติ โดยไม่จำต้องคืนเงินให้แก่เจ้าของ และไม่เป็นการละเมิด

            แต่หากซื้อมาโดยไม่สุจริต หรือรู้อยู่แล้วว่าเป็นสลากที่หาย ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1767/2531 โจทก์มอบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ช่วยตรวจรางวัลแล้วสลากกินแบ่งของโจทก์ซึ่งถูกรางวัลได้หายไป ปรากฏภายหลังว่าจำเลยที่ 3 นำสลากกินแบ่งดังกล่าวไปขายให้แก่จำเลยที่ 5ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่สี่แยกคอกวัวซึ่งเป็นที่ชุมนุมแห่งการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัจจุบันนี้เป็นทั้งที่ซื้อขายสลากกินแบ่งและรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลโดยทั่วไป และจำเลยที่ 5 ได้รับซื้อไว้โดยเปิดเผย ทั้งไม่ทราบว่าเป็นสลากกินแบ่งของโจทก์ที่หายไปและนำไปขึ้นเงินต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเองแล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 5 ซื้อสลากกินแบ่งโดยสุจริตในท้องตลาด จำเลยที่ 5 ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์และไม่จำต้องคืนเงินที่รับมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332

            อย่างไรก็ดี คดีดังกล่าวศาลให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ซื้อไว้โดยสุจริตเท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 3 (ผู้ที่นำสลากไปขาย) ยังต้องรับผิดต่อเจ้าของที่แท้จริงอยู่ เพียงแต่ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดร่วมด้วยเท่านั้น

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,822