google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีโดยเด็กนั้นยินยอมเอง ผู้ปกครองเด็กสามารถเรียกค่าเสียหายได้

            การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษ...” เป็นกรณีที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ ดังนั้น แม้ผู้เสียหายยินยอมก็ยังเป็นการละเมิด มารดาของผู้เสียหายในฐานะผู้แทนย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้

            อนึ่ง หากการกระทำชำเรานั้น มีลักษณะเป็นการพาผู้เยาว์ไป หรือสั่งให้ผู้เยาว์ไป เพื่อกระทำชำเราแล้ว ก็จะเป็นการพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปี ไปเพื่อการอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคสามด้วย โดยมาตรา 317 ดังกล่าวไม่นำความยินยอมของผู้เยาว์มาใช้พิจารณาเช่นกัน

            อย่างไรก็ดี ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์นั้น เป็นความผิดที่มุ่งคุ้มครองอำนาจปกครองของผู้ดูแล ดังนั้น บิดามารดาหรือผู้ที่รับดูแลผู้เยาว์นั้นไว้ย่อมเป็นผู้เสียหาย  และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในฐานะส่วนตัวได้เช่นกัน

            ดังนั้น หากมีการพรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่ออนาจารโดยการกระทำชำเราแล้ว แม้ผู้เยาว์จะยินยอมให้กระทำ บิดามารดาก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ทั้ง 2 ฐานะด้วย

            อนึ่ง การเรียกค่าเสียหายจากการถูกพรากผู้เยาว์นั้น มิใช่ว่าบิดามารดาของฝ่ายหญิงจะเป็นผู้เสียหายเสมอไป โดยหากเป็นกรณีที่ผู้เยาว์นัดกันไปมีเพศสัมพันธ์ลับหลังผู้มีอำนาจปกครองทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็จะเป็นการผลัดกันพรากผู้เยาว์ กล่าวคือ ต่างฝ่ายต่างกระทำความผิดต่อกันและกัน บิดามารดาของผู้เยาว์ทั้งสองฝ่ายย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เช่นกัน 

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 9797/2550  ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรค 1 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษ... “ แสดงว่า กฎหมายคุ้มครองเด็กอายุน้อยเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ให้ความสำคัญแก่ความยินยอมของเด็ก ดังนั้น แม้ผู้เสียหายยินยอม การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ผู้เสียหายจึงไม่สิ้นสิทธิในการเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากจำเลย ส. ในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยแทนผู้เสียหายได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


เพิ่มฉันเป็นเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: Mudang [IP: 49.230.78.xxx]
เมื่อ: 2020-12-10 13:42:53
ถ้าผมทำร้ายร่างกายแต่เด็กยินยอมเด็กคนนั้น16-17แล้วผิดไหม
#2 โดย: Kk [IP: 49.230.129.xxx]
เมื่อ: 2021-02-25 15:44:18
ขึ้นชื่อว่าทำร้ายร่างกายต่อให้อายุ20ก็ผิดค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 405,152