ตำรวจเอาปืนหลวงไปจำนำ มีความผิดฐานยักยอก มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมอบมาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสภาพเป็นทรัพย์สินราชการ เจ้าหน้าที่ทุกนายที่มีทรัพย์สินราชการดังกล่าวไว้ครอบครองก็ต้องมีหน้าที่รักษา ดูแล ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย หากเอาไปใช้จำนำให้ได้เงินมาแล้ว ย่อมกลายเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเบียดบังทรัพย์สินราชการเป็นของตนโดยหรือของผู้อื่นโดยทุจริต ซึ่งเป็นการยักยอกด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1264/2518 จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ได้รับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกรมตำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จำเลยย่อมมีหน้าที่รักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นในระหว่างที่จำเลยครอบครองอยู่ การที่จำเลยนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่จำเลยมีหน้าที่รักษานั้นไปจำนำไว้กับบุคคลอื่น ถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จึงเป็นการเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือเป็นของบุคคลอื่นโดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 147

มาตรา 147  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 615,836