แอบดักฟังโทรศัพท์แฟนคุยกับกิ๊ก มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ?

การแอบฟังโทรศัพท์ นอกจากจะเป็นการเสียมารยาทแล้วยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขา ผู้ดักฟังอาจจะต้องรับโทษในทางอาญาและรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งฐานละเมิดได้

ความผิดฐานดักฟังโทรศัพท์นั้นมีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.โทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ 2477 มาตรา 24 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มาตรา 24 ผู้ใดใช้อุบายอย่างใดๆโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อล่วงรู้หรือติดต่อกันซึ่งเนื้อความในข่าวสารทนเลขโทรศัพท์ใดๆท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

สรุปง่ายๆก็คือ ถ้าดักฟังโทรศัพท์หรือดัดข่าวสารโทรเลขของผู้อื่น โดยมิชอบ มีสิทธิ์ติดคุกถึง 6 เดือน แต่ปัจจุบันโทรเลขนั้นไม่มีแล้ว

ถ้ารู้ข้อความในโทรศัพท์ โทรเลขหรือข่าวสารนั้นแล้วยังเอาข้อความนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบมีโทษจำคุกถึง 1 ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์พ. ศ. 2477 มาตรา 25 ดังนี้

“มาตรา 25 ผู้ใดเอาความหมายของอาณัติสัญญาณหรือข่าวสารโทรเลขโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้คลายแก่บุคคลใดๆผู้ไม่มีสิทธิ์จะรู้ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่าง เอดักฟังโทรศัพท์ที่ นายกรัฐมนตรีพูดกับ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ทหารบุกประเทศทอง แล้วเอไปบอกให้หนังสือพิมพ์รู้เรื่องดังนี้ เอ จะมีสิทธิ์ติดคุกฐานดักฟังโทรศัพท์แล้วนำข้อความที่รู้นั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบตามกฎหมายดังกล่าว

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ ถ้าผู้กระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รู้ข้อความในเอกสารในไปรษณีย์ในเลขโทรศัพท์แล้วยังเอาข้อความนั้นไปแพร่งพรายให้ผู้อื่นทราบก็ยังมีสิทธิ์ติดคุกถึง 5 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 163 (4) ดังนี้

“มาตรา 163 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการไปรษณีย์โทรเลขหรือโทรศัพท์เพื่อทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้

(4) เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีผู้แอบฟังมีอาชีพเป็นที่ไว้วางใจรู้ความลับเกี่ยวกับการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรมผู้ฟังนั้นจะต้องมีอาชีพหรือวิชาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจเช่นวิศวกรช่างประดิษฐ์รถยนต์ดักฟังรู้ความลับเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์แบบใหม่แล้วนำความลับนั้นไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองเช่นเอาความลับไปขายหรือเอาความลับไปสร้างรถยนต์แบบใหม่เสียเองเช่นนี้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 324 จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อยกเว้นที่ผู้รับฟังจะไม่มีความผิดคือผู้แอบฟังเขามีส่วนได้เสียเป็นผู้มีสิทธิ์ดักฟัง เช่นภรรยาดักฟังสามีมีเมียน้อยหรือสามีดักฟังภรรยามีชู้หรือเราดักฟังคนร้ายที่วางแผนจะมาทำร้ายเรา เหล่านี้กฎหมายยกเว้นให้การโทรศัพท์เป็นเรื่องส่วนตัวเขา เหมือนกับกระเป๋าตังค์เราไม่อยากให้ใครมาเปิดดูก็ไม่ควรไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของเขา ยกเว้นเป็นเรื่องที่เรามีส่วนได้เสียอย่างว่า

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,850