ออกเช็คเพื่อเป็นประกันหนี้ แม้เช็คเด้ง ก็ไม่ผิดอาญา ไม่ติดคุกไม่ติดตาราง

ความจริงหลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีเช็คเด้งนั้นมีอยู่นิดเดียว คือมีอยู่ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เขียนไว้ว่า “ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น

(2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้

(3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น

(4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้

(5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต

เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

พอจะชี้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นกล่าวคือคนสั่งจ่ายเช็คเด้งที่จะติดคุกติดตะรางได้จะต้องมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คพูดง่ายๆก็คือโกงเขานั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าสั่งจ่ายเช็คแล้วเด้งโดยไม่มีเจตนาโกงคือมีเจตนาจ่ายเงินตามเช็คอินจริงๆก็ไม่เป็นความผิดฐานเช็คเด้ง แต่วันนี้จะพูดถึงกรณีที่ออกเช็คอย่างไร แม้เช็คจะเด้ง แต่ก็ไม่มีความผิดทางอาญาคือไม่ติดคุกติดตะราง ก็คือการออกเช็คเพื่อเป็นประกันหนี้นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น  เขียวกู้เงินขาวไปเป็นจำนวน 500,000 บาท มีกำหนดใช้คืน 1 ปี เขียวออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 50,000 บาท มอบให้ขาวไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ เมื่อเขียวชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้วขาวจะต้องคืนเช็คฉบับนั้นให้เขียวไป ต่อมาเขียวไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้ขาว ขาวจึงนำเช็คไปเรียกเก็บเงินที่ธนาคารต่อมาธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน คือเช็คเด้ง ดังนี้ เขียวไม่มีความผิดฐานเช็คเด้ง เพราะจ่ายเช็คเพื่อเป็นประกันหนี้ ไม่ได้จ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 1552/2512 , 1279/2513

ตัวอย่างที่ 2  เอเล่นแชโดยมีบีเป็นท้าวแชร์ มีผู้เล่นทั้งหมด 20 มือ มือละ 100,000 บาท เอเปียแชร์ได้และออกเช็ค 20 ฉบับมอบให้ท้าวแชร์ไว้เพื่อเป็นประกันการเล่นแชร์ มีข้อตกลงว่าเอจะนำเงินค่าแชร์มามอบให้บีแล้วบีต้องคืนเช็คแต่ละฉบับให้เอไป ต่อมาลูกมือแชร์มือต่อไปเปียได้ บีเจ้ามือได้มอบเช็คที่เอมอบไว้ให้ลูกมือแชร์ไป ลูกมือแชร์นำเช็คไปขึ้นเงิน ปรากฏว่าเช็คเด้งเพราะเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ดังนี้ เอจะมีความผิดฐานเช็คเด้งหรือไม่ ?

จะเห็นได้ว่าเอ ไม่มีความผิดฐานเช็คเด้งเพราะเอได้ออกเช็คเพื่อประกันหนี้การเล่นแชร์ ไม่ได้ออกเช็คเพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าเล่นแชร์ ทั้งนี้ เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 1270/2553

เห็นกันหรือยังครับว่าการออกเช็คนั้นมีทั้งทำให้ติดคุก ติดตะราง และไม่ติดคุกไม่ติดตะราง ใครชอบแบบไหนก็เลือกเด้งเอาแล้วกัน จะเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลัง ก็ตามใจเลยครับ

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer



แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: นวน [IP: 49.230.104.xxx]
เมื่อ: 2022-06-21 17:58:49
ใครเป็นเสนอให้ยกเลิก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,906