ผู้ใดแจ้งความโดยรู้ว่าไม่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น ผู้นั้นมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท

           หากใครคิดจะแจ้งความหรือกำลังจะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ขอให้ท่านทั้งหมายไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน หากท่านแจ้งความโดยรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่แจ้งความนั้นไม่เป็นความจริง ท่านมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ ในวันนี้ทนายความจะนำเสนอเรื่องการแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 173  ซึ่งวางหลักไว้ว่า

          “ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท”

          จากหลักดังกล่าว ต้องให้ได้ความว่าการแจ้งความ ผู้แจ้งต้องรู้ว่าไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้นจริง และต้องเป็นข้อความเท็จเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาด้วย ต้องแจ้งความต่อพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนคดีอาญา หากเป็นบุคคลอื่นก็ไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 173

          มีตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกา ดังนี้

          คำพิพากษาฎีกาที่ 7008/2548  การที่เจ้าพนักงานตำรวจ 191 มีหน้าที่รับโทรศัพท์ เป็นหน้าที่เฉพาะตามที่ทางราชการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ แต่โดยทั่วไปแล้วเจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 17 การที่จำเลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ 191 ว่ามีการวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานที่อื่นอีกหลายแห่งโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดอาญา จึงเป็นการแจ้งความแก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173

          คำพิพากษาฎีกาที่ 5584/2543 จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่ารถยนต์หาย แล้วนำรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไปแสดงต่อบริษัทประกันภัย เป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวคือมุ่งหมายเพื่อจะให้ได้เงินจากบริษัทประกันภัยเป็นหลัก การกระทำต่างๆ ของจำเลยเป็นเพียงวิธีเพื่อจะให้ได้รับเงินไปเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 173,267,268 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 173 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุด

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,809