ลูกหนี้มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท หรือรับราชการ เจ้าหนี้ห้ามอายัดเงินเดือน

          ในทุกวันนี้ประชาชนทั่วไปก็ต่างมีหนี้สินและภาระที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าหนี้ในรูปแบบใดก็ตาม หากว่าเราไม่สามารถชำระหนี้เหล่านั้นได้ ก็ย่อมต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเจ้าหนี้ และเมื่อกระบวนการทางศาลเสร็จสิ้นแล้ว เราตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ก็ชอบที่จะต้องใช้สิทธิในการบังคับคดีกับเราตามคำพิพากษา

          ด้วยเหตุนี้จึงนำมาสู่การอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ในชั้นบังคับคดี แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ห้ามอายัดเงินเดือนลูกหนี้ที่มีเงินได้ ต่ำกว่าเดือนละ 2 หมื่น จากเดิม 1 หมื่นบาท ตามมาตรา 302 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

          ในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีคือ การดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามสมควรกับฐานะของลูกหนี้ อย่างกรณีเบี้ยเลี้ยงชีพ ซึ่งเดิมเบี้ยเลี้ยงชีพที่ไม่สามารถยึดบังคับคดีมีจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ตามมาตรา 302 (1) จึงปรับเป็นไม่เกิน 20,000 บาท ดังนั้น ถ้าลูกหนี้มีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่ถูกบังคับคดี เพราะจะบังคับคดีได้เฉพาะส่วนที่เกิน 20,000 บาท เท่านั้น

          ส่วนเงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ บำเหน็จตกทอดทายาท เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ ตามมาตรา 302 (2) จะไม่ถูกบังคับคดี โดยไม่ต้องคำนึงว่าเกินจำนวน 20,000 บาท หรือไม่ หรือคนทั่วไป   ต้องเป็นเงินเดือนส่วนที่เกิน 20,000 บาท จึงจะบังคับคดีได้ แต่ถ้าเป็นข้าราชการ เงินเดือน เงินบำนาญ บังคับคดีไม่ได้

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: น้องจี [IP: 171.99.152.xxx]
เมื่อ: 2020-06-03 13:59:46
เราโดนอายัดเงินในบัญชีกรุงเทพฐานยักยอกทรัพแล้วไม่สามารถเอาเงินที่มีอยู่ในบัญชีออกมาใช้ได้ค่าแรงก่อสร้างก็น้อยได้เดือนล่ะไม่ถึง15000แล้วเขาสามารถอายัดบัญชีหนูได้ไหมค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,601