พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ เสี่ยงติดคุก

          อาวุธปืนมีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ป้องกันโจรผู้ร้าย มิใช่มีไว้เพื่อนำมาโชว์ในที่สาธารณะ บ่อยครั้งที่พบเห็นตามข่าวทีวี หรือพบเห็นในชีวิตประจำวันทั่วไป เมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาแล้วนั้น หากมีอาวุธปืนอยู่ในเงื้อมมือ แล้วหยิบขึ้นมาตัดสินปัญหานั้นเมื่อลั่นไกออกไปแล้ว หากคู่กรณีถึงแก่ความตายนั้น มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ต้องโทษสูงสุดคือ ประหารชีวิต หรือจุดประสงค์นั้นมิได้หมายเอาชีวิต แต่หยิบขึ้นมาเพื่อโชว์หรือขู่คู่กรณีนั้นก็เป็นความผิดแล้ว ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท เพราะฉะนั้นแล้ว การมีอาวุธปืนไม่ผิด แต่มีแล้วใช้อย่างไรให้ไม่ผิดนั้นสำคัญยิ่งกว่า จะใช้อาวุธปืนในแต่ละครั้งนั้นขอให้เป็นเหตุจำเป็นจริงๆนะครับ

          กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

มาตรา 8 ทวิ* ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด

          มาตรา 72ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 20 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา 66 หรือมาตรา 70 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

          ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคักไม่เกินห้าปีหรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8ทวิ วรรค สองด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท

          ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2522

          อาวุธปืนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนนั้นหมายความรวมถึงอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในความครอบครองและอาวุธปืนซึ่งไม่มีหมายเลขทะเบียน และไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในความครอบครองด้วย เมื่อจำเลยพาอาวุธปืนซึ่งไม่มีหมายเลขทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในความครอบครองติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จำเลยจึงต้องมีความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ด้วย

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,610