คู่สมรสติดคุกเกิน 1 ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1516(4/1)  สามีหรือภริยา ต้องคำพิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก และ ได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปี ในความผิด ที่อีกฝ่ายหนึ่ง มิได้มีส่วน ก่อให้เกิด การกระทำความผิด หรือ ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจ ในการกระทำความผิดนั้นด้วย และ การเป็นสามีภริยากันต่อไป จะเป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่ง ได้รับความเสียหาย หรือ เดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้ แต่ต้องฟ้องหย่าในขณะที่คู่สมรสนั้นอยู่ระหว่างถูกจำคุกอยู่ หากพ้นโทษจำคุกออกมาแล้ว ถือว่าความเสียหายหรือเดือดร้อนของคู่สมรสฝ่ายนั้นยุติลงแล้ว จึงไม่มีสิทธิฟ้องหย่า มาดูคำพิพากษาตัวอย่างกันครับ

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11702/2555  เหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/1) ที่ว่า "สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้" ต้องเป็นกรณีที่โจทก์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควรในระหว่างระยะเวลาที่จำเลยต้องโทษจำคุกและได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปี หากจำเลยพ้นโทษจำคุกแล้ว ถือไม่ได้ว่าโจทก์จะได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควรเพราะเหตุจำเลยต้องถูกจำคุกอีกต่อไป เมื่อคดีดังกล่าวจำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและต้องโทษจำคุกเป็นเวลาเกิน 1 ปีมาแล้ว โดยความผิดดังกล่าวโจทก์มิได้มีส่วนก่อให้เกิดหรือยินยอมรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ดังนั้น โจทก์ย่อมฟ้องจำเลยด้วยเหตุหย่าตามมาตรา 1516 (4/1) ได้ แต่โจทก์ฟ้องคดีหลังจากที่จำเลยถูกจำคุกเกิน 1 ปี และพ้นโทษมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี ดังนั้นความเสียหายหรือเดือดร้อนของโจทก์จึงยุติลงแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยโดยอาศัยเหตุตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/1)

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: สุทิพย์ [IP: 1.47.79.xxx]
เมื่อ: 2020-04-23 12:55:58
แฟนติดคุกจะขอหย้าทะเบียนดัยม่คะ
#2 โดย: Kung [IP: 49.237.21.xxx]
เมื่อ: 2021-07-22 22:31:40
อยากทราบเหมือนกันคะแฟนติดคุกเราไปขอหย่าได้ไหม
#3 โดย: ชัชชญา แซ่อึ้ง [IP: 49.230.159.xxx]
เมื่อ: 2021-11-12 20:56:33
แฟนติดคุกจะของหย่าต้องทำงัยค่ะ
#4 โดย: เฉลิมพล [IP: 49.230.210.xxx]
เมื่อ: 2021-12-07 14:07:54
อยากทราบครับว่าจะทำการหย่าต้องทำแบบไหนครับ
#5 โดย: สุมาลี [IP: 1.47.158.xxx]
เมื่อ: 2021-12-25 00:05:07
แฟนติดคุกจะขอหย่าได้มั่ยค่ะอยู่คนละที่คนละจังหวัดด้วย
#6 โดย: วัชรา [IP: 125.26.160.xxx]
เมื่อ: 2022-07-07 10:32:16
สามีติดคุกฝ่ายเราสามารถหย่าล้างทะเบียนได้ไม่ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125