สามีเป็นเกย์ ถือว่ากระทำการอันเป็นปฎิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากัน ภริยาฟ้องหย่าได้

         คนทั่วไปหลายคนมักคิดว่าถ้าสามีเป็นเกย์ ภริยาจะฟ้องหย่าไม่ได้ เพราะภริยาจะฟ้องหย่าสามีได้เมื่อสามีให้การอุปการะยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยา เมื่อภริยาน้อยของสามีเป็นผู้ชาย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดว่าภริยาฟ้องหย่าไม่ได้ แต่อันที่จริงเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายนั้นมีได้หลายเหตุ การฟ้องหย่าสามีที่เป็นเกย์ จะใช้เหตุฟ้องหย่า คือ กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(6) “สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม สมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอา สภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้”  ซึ่งในการดำเนินคดีส่วนใหญ่ สามีที่ตกเป็นจำเลยในเหตุหย่าดังกล่าวมักจะไม่ค่อยมาต่อสู้คดี แต่แม้ว่าจำเลยจะไม่มาศาล คดียังสามารถดำเนินการพิจารณาไปฝ่ายเดียว โดยผู้ฟ้องหย่าคือภริยาในฐานะโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นพฤติกรรมการเป็นเกย์ของสามีให้ได้ เช่น มีภาพถ่ายคู่เกย์ของสามีที่อยู่ด้วยกัน กอด หอม จูบกัน ที่มีลักษณะเกินเลยความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เป็นต้น เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้หย่าแล้ว หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา กล่าวคือไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอหรือสำนักงานเขต ภริยาสามารถใช้สำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองถูกต้องแล้วยื่นต่อนายทะเบียน และขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้ในทะเบียนฝ่ายเดียวได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 16 (สำนักงานเขตหรืออำเภอ) แห่งใดก็ได้ 

หลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง 
3. สำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดซึ่งศาลรับรองแล้ว 
4. ใบสำคัญการสมรส 
5. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี) 
6. พยานบุคคล 2 คน 
7. เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,850