ต่างคนต่างด่า ทะเลาะโต้เถียงกันเอง ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่น

ต่างคนต่างด่า ทะเลาะโต้เถียงกันเอง  ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่น

          การหมิ่นประมาทนั้น ต้องเป็นการเจตนากล่าวยืนยันข้อเท็จจริงให้ผู้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง แต่ข้อความที่เกิดจากการทะเลาะ ด่าทอ โต้เถียงกันโดยทั่วไปหรือ”ต่างคนต่างด่า”แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดร่วมด้วย ตามกฎหมายแล้วเรียกได้ว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย  แม้จะเป็นผู้เสียหายโดยพฤตินัยเพราะถูกด่าทอ แต่ก็หากไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใด  ซึ่งแนวทางคำพิพากษาของศาลก็เป็นไปในทางคล้ายกัน ดังนี้

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1420/2534 การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านั้นกฎหมายประสงค์จะลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ผู้ถูกดูหมิ่นนั้นมิได้กล่าวถ้อยคำดูหมิ่นโต้ตอบด้วย การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกับจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8747/2530 ของศาลชั้นต้นต่างสมัครใจกล่าวถ้อยคำดูหมิ่นซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างด่าโต้ตอบกัน การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 

               คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3745/2527  นายศรีชัยกับจำเลยเกิดโต้เถียงกันและนายศรีชัยได้พูดว่าจำเลยก่อนว่า จำเลยจะโกงลำเหมืองจำเลยจึงพูดว่า นายศรีชัยก็โกงที่เขามา ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่านายศรีชัยเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวนั้นเป็นถ้อยคำตอบโต้หรือย้อนคำนายศรีชัย เป็นเรื่องต่างคนต่างว่าซึ่งกันและกันในการทะเลาะโต้เถียงกัน จึงถือไม่ได้ว่านายศรีชัยเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1545/2513 โจทก์จำเลยเกิดโต้เถียงทะเลาะกันด้วยความโกรธ โจทก์ห้ามจำเลยตัดต้นเสือหมอบ และว่าถ้าขืนตัดจะเอาจำเลยเข้าตะราง จำเลยจึงตอบโต้ไปว่าโจทก์ก็ออกเช็คไม่มีเงิน จะต้องติดตะรางวันที่ 23 นี้ ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าถ้อยคำที่จำเลยกล่าวเป็นถ้อยคำตอบโต้หรือย้อนคำโจทก์เป็นเรื่องต่างคนต่างว่าซึ่งกันและกันในการทะเลาะโต้เถียงกันจะถือเป็นถ้อยคำที่จำเลยเจตนาใส่ความอันเข้าลักษณะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ได้ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว พิพากษายืน

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,849