เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว กรณีไหนบ้างไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเอง

         ปัจจุบันการใช้รถบนท้องถนน ย่อมเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ชนกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ หรือชนในลักษณะอื่นๆ หากถึงขั้นได้รับบาดเจ็บทางกายหรือถึงแก่ชีวิต ย่อมมีสิทธิที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้สูงถึง 65,000 บาท หรือหากถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีเป็นฝ่ายถูก หรือเป็นผู้โดยสาร ย่อมมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงถึง 300,000 บาท

          หลายคนโทรเข้ามาปรึกษาว่าจะได้รับค่าอะไรบ้าง .....ลองศึกษาดูนะครับว่าคุณมีสิทธิอะไรบ้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว  รักษาสิทธิกันด้วยนะครับ  และสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลย คือ ต้องเสียค่าประกันภาคบังคับ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พ.ร.บ. ทุกๆปีด้วยนะครับ หากไม่ได้เสียต้องระวังถูกตำรวจจับปรับแล้ว  เมื่อถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวขึ้นมา ยังต้องเสียเงินเองอีกนะครับ และมีกรณีที่ยกเว้น คือ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

          เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับอันตรายแก่กาย หรือเสียชีวิต ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ให้พนักงานสอบสวนชี้หรือมีความเห็นว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิด ฝ่ายที่ผิดต้องดูแลรับผิดชอบฝ่ายที่ถูกด้วยนะครับ อุบัติเหติไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วช่วยกัน  ดูแลกัน ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อันเป็นหลักมนุษยธรรมที่พึงปฎิบัติต่อกัน

          และเนื่องจาก คปภ.มีประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเดิม กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดใหม่เป็นดังนี้

          ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
          1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน                                                30,000 บาท 

          2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ                        35,000 บาท

(1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น)            

          ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย (ฝ่ายถูก)
          1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                    80,000 บาท
          2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร                                   300,000 บาท
          3. สูญเสียอวัยวะ
                    - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป                                             200,000 บาท
                    - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน                                          250,000 บาท
                    - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน                                          300,000 บาท
          4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน)                                      200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน
          จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 1,2,3 และ 4  รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,851