การกระทำอย่างไร ? ที่กฎหมายเรียกว่า “กระทำชำเรา”

กฎหมายได้อธิบายความหมายขอคำว่า กระทำชำเรา” ไว้ว่า  การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระ ทำกับ อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใด กระทำกับ อวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้อื่น

กรณีที่จะเป็นการกระทำชำเรา สำเร็จนั้น จะต้องถึงขั้นอวัยวะเพศของผู้กระทำ ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำ หรือล่วงล้ำเข้าไปในทวารหนักของผู้ถูกกระทำ หรือล่วงล้ำเข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำ หรือหากมีการใช้สิ่งของอย่างอื่น เช่น อวัยวะเพศเทียม แตงกวา ขวดโคโลน นิ้วมือ หรือสิ่งของที่มีลักษณะยาวอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ หากมีการล้วงล้ำสอดเข้าไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้ถูกกระทำ ก็ถือว่าเป็นการกระทำชำเรา ทั้งสิ้น

        แต่หากผู้ชายใช้เพียงอวัยวะเพศของตัวเองถูไถอวัยวะเพศของผู้หญิง แต่อวัยวะเพศของผู้ชาย ไม่ล่วงล้ำสอดเข้าไปในอวัยวะเพศของฝ่ายหญิง หรือไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของฝ่ายหญิงได้ เพราะอวัยวะเพศของฝ่ายชายมีขนาดเล็ก ไม่แข็งตัว หรือการใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศของผู้หญิง หากไม่ปรากฏว่าลิ้นได้ล่วงล้ำ เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิง การกระทำของผู้ชาย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำชำเรา แต่เป็นพยายามกระทำชำเรา เท่านั้น ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4164/2555

        อย่างไรก็ตาม การกระทำชำเรานั้น ไม่จำเป็นว่าผู้ชายจะเป็นคนกระทำชำเราได้เพียงฝ่ายเดียวเสมอไป เพราะกฎหมายใช้คำว่า “ผู้ใด” กับ คำว่า “ผู้อื่น” ไม่ได้ใช้คำว่าผู้ชายกระทำต่อผู้หญิง ฉะนั้นแล้ว ทั้งชายหรือหญิง หรือคู่รักเลสเบี๊ยน ทอมดี้ คู่เกย์ อาจจะมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราได้ เช่นผู้หญิงใช้นิ้วสอดเข้าไปยังอวัยวะเพศของอีกฝ่าย ก็ถือว่าเป็นการกระทำชำเราแล้ว  หากเป็นกระทำที่เป็นการข่มขืนใจอีกฝ่าย ก็มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ตาม ป.มาตรา 276 แม้จะทำต่อภริยาหรือสามีของตนเอง หากสามี หรือภริยา ไม่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ อีกฝ่ายก็มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเช่นกัน   ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2559

        *มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันครับ*

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,850