ตั้งวงแชร์อย่างไรไม่ให้ติดคุก

             การตั้งวงแชร์นั้น แม้จะเป็นเรื่องของเอกชน แต่ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกำกับไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการตั้งวงแชร์นั้น มีลักษณะเป็นการระดมทุน จากประชาชนจำนวนมาก และกระทบต่อการประกอบกิจการของสถาบันการเงิน ทั้งของรัฐและของเอกชนด้วย ซึ่งบรรดาสถาบันการเงินเหล่านั้น ต่างก็มีกฎหมายกำกับควบคุมอยู่อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีการเล่นแชร์ของประชาชนโดยทั่วไป นั้น หากไม่มีกฎหมายใดรองรับแล้ว เมื่อเกิดความเสียหายก็ย่อมจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดในส่วนของรูปแบบ และ วงเงินไว้ โดยตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ได้จำกัดลักษณะของวงแชร์ไว้ว่า นายวงแชร์ (เท้าแชร์) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เป็นนิติบุคคลไม่ได้) และบุคคลธรรมดาที่ตั้งวงแชร์นั้นมีข้อห้าม ดังนี้

      1.     ห้ามตั้งเกิน 3 วง

      2.     ห้ามมีสมาชิกในวงแชร์ทุกวงรวมกันเกิน 30 คน

      3.     มีทุนกองกลาง ไม่เกิน 300,000 บาท

      4.     ห้ามมีข้อตกลงให้นายวงแชร์ได้รับประโยชน์อื่น เว้นแต่ข้อกำหนดว่าให้เปียได้1งวดโดยไม่เสียดอก

      5.     ห้ามโฆษณาให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการเล่นแชร์

      6.     ห้ามใช้ชื่อในธุรกิจที่มีคำว่าแชร์ หรือสื่อถึงความหมายในลักษณะเดียวกัน

        สำหรับการตั้งวงแชร์ที่ฝ่าฝืนลักษณะดังกล่าว  พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 กำหนดโทษทางอาญาไว้ดังนี้

-         ฝ่าฝืนข้อ 1-4 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา 17)

-         โฆษณาให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการเล่นแชร์ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (ตามมาตรา 19)

-         ใช้ชื่อธุรกิจที่มีคำว่าแชร์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละ ไม่เกิน 500 บาท ตลอดระยะเวลาที่ได้ฝ่าฝืน ตามมาตรา 20

        อย่างไรก็ดี แม้วงแชร์ที่จัดตั้งขึ้น จะเป็นวงแชร์ที่มีลักษณะต้องห้ามก็ตาม ก็มีผลเป็นความผิดทางอาญาเฉพาะตัวสำหรับผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เท่านั้น  ผู้เข้าร่วมเล่นแชร์ทั้งหลายแม้จะเข้าร่วมวงแชร์ดังกล่าวก็ไม่มีความผิดทางอาญาตามไปด้วยแต่อย่างใด และหากนายวงแชร์ ไม่จัดให้มีการเปียแชร์ ก็สามารถฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งกับนายวงแชร์ได้ ไม่ต่างกับวงแชร์ที่มีลักษณะตามกฎหมายกำหนดแต่อย่างใด

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125