การนำเช็คไปเรียกเก็บเงินก่อนกำหนด ไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค

  ในกรณีที่เช็คยังไม่ถึงกำหนดชำระ แต่ผู้ทรงเช็คนำเช็คไปเรียกเก็บเงินตามเช็คก่อนวันที่ลงในเช็ค เป็นการยื่นเช็คให้ใช้เงินที่ไม่ชอบด้วย  ป.พ.พ.มาตรา 989 ประกอบด้วยมาตรา 914 แม้ธนาคารจะปฎิเสธการจ่ายเงิน ด้วยเหตุเพราะบัญชีของจำเลยปิดมาก่อนวันที่จะมีการออกเช็คก็ยังไม่ถือว่าเป็นการปฎิเสธการจ่ายเงินในวันที่เช็คถึงกำหนด เรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว คือ

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1261/2526

  การที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเมื่อผู้ทรงนำเช็คไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินนั้น จะต้องเป็นการปฏิเสธเนื่องจากมีการยื่นให้ใช้เงินโดยชอบเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระแล้ว เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงนำเช็คซึ่งจำเลยเป็นผู้ออกเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คก่อนวันที่ลงในเช็คย่อมเป็นการยื่นให้ใช้เงินโดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 989 ประกอบด้วยมาตรา 914 แม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะบัญชีของจำเลยถูกปิดมาก่อนที่จะมีการออกเช็คก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่เช็คถึงกำหนด การกระทำของจำเลยจึงยังไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2497 มาตรา 3 (ประชุมใหญ่ครั้งที่7/2525)

 

 ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,602