สู้คดีอย่างไร ? เมื่อซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 แต่ถูกเจ้าของที่ดินเดิมฟ้องขับไล่

บางคนสงสัยว่าที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร แท้จริงแล้วที่ดินส.ป.ก.  คือ ที่ดินของสำนักงานการปฎิรูปเพื่อการเกษตรกรรม  เรียกโดยย่อว่า “ที่ดิน ส.ป.ก.”  ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดิน ที่สำนักงานการปฎิรูปเพื่อการเกษตรกรรม  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และได้แบ่งให้ชาวบ้านเข้าทำเกษตรกรรม  โดยมีกฎเหล็กว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามขาย หรือโอนให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นเป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม (ทายาทโดยพินัยกรรมไม่มีสิทธิ์) หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรรมหรือ ส.ป.ก.

วัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินก็เพื่อ ใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ ชาวบ้านผู้ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. บางรายก็ทำประโยชน์ในที่ดินส.ป.ก. ประสบผลสำเร็จ บางรายขี้เกียจทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ก็นำไปโอนขายให้บุคคลภายนอก นานๆไป ที่ดินระแวกนั้นมีมูลค่าสูง หรือ อยากกลับเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินส.ป.ก. สุดท้ายมาฟ้องขับไล่ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอน ให้ส่งมอบที่ดินคืน และให้ขนย้ายออกไปจากที่ดิน เพราะอ้างว่าตนเป็นผู้มีชื่อในหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และอ้างว่าสัญญาซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. ตก เป็นโมฆะ ต้องส่งมอบที่ดินคืนให้กับเจ้าของเดิม

หากเจ้าของฟ้องมารูปแบบนี้ ผู้ซื้อที่ดิน หรือ ผู้ครอบครองปัจจุบัน สามารถยกข้อต่อสู้ เรื่องการใช้สิทธิไม่สุจริตเพื่อต่อสู้เจ้าของที่ดินหัวหมอได้ ดังตัวอย่าง เช่น

 

ตัวอย่างที่ หนึ่ง

 โจทก์ขายที่ดินให้แก่จำเลยและได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยเสียภาษีบำรุงท้องที่ในนามของตนเองมาโดยตลอด การที่โจทก์กลับมาอ้างสิทธิว่าเป็นผู้มีสิทธิตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน         (ส.ป.ก.4-01) ซึ่งเป็นการได้ภายหลังจากนั้น และมาฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2180/2545)

 

ตัวอย่างที่สอง

          การที่ผู้มีสิทธิตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 กลับมาอ้างสิทธิตาม ส.ป.ก.4-01 ก. และมาฟ้องขอให้บังคับขับไล่ผู้ครอบครอง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ผู้มีสิทธิตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (เจ้าของที่ดิน) ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่

แม้ผู้ซื้อที่ดินสปก.จะไม่มีสิทธิทำกินในที่ดินพิพาท ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์  (ฎีกาที่ 11165/2558)

สรุปคือ หากเกิดกรณีมีเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. เดิมมาฟ้องขับไล่ท่านในฐานะผู้ซื้อ แม้สัญญาซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก.จะตกเป็นโมฆะอันมีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมก็ตาม  แต่การที่เจ้าของที่ดิน ส.ป.ก.รู้ดีอยู่แล้วว่าห้ามโอนสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ไปให้ผู้อื่นทำประโยชน์ แล้วอาศัยช่องว่างกฎหมายหาประโยชน์ให้กับตน (ทำนองว่าได้ทั้งเงิน ได้ทั้งที่ดินคืน) ฟ้องขับไล่ผู้ซื้อ ย่อมถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เจ้าของที่ดินจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ ส่วนการจะแก้ไขว่า เจ้าของที่ดินเดิมจะต้องปฎิบัติอย่างไร และผู้ซื้อที่ดินแม้จะไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าทำกินในที่ดิน ส.ป.ก. ก็เป็นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป ส่วนระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กล่าวถึงจะเป็นอย่างไรนั้น เรื่องนี้คอยติดตามตอนต่อไปนะครับ

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: ทยายเบล [IP: 1.46.173.xxx]
เมื่อ: 2018-10-13 20:07:55
เจ้าของที่ดินได้รับจัดสรรที่ดินมาตั้งแต่ประมาณ2523และได้เข้ามำประโยชมนสัก
5ปีกีได้ข่ายปากเปล่าให้กับผู้ที่นับถือโดย
ไม่มีสัญญา(เนือ่งจากประสบปัญหาขาดทุน)
และผู้ซืีอทำประโยชมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ต่อมาลูกเข้าของที่ดินมาทวงสิทคืน
จะทำอย่างไรดี
#2 โดย: นาย [IP: 182.232.132.xxx]
เมื่อ: 2018-10-27 01:19:46
ทำใจ
#3 โดย: ครูอ้อแอ้ [IP: 223.24.60.xxx]
เมื่อ: 2018-10-30 15:11:38
เดิมที่ดินเป็นของญาติ แต่พ่อกับแม่ได้ซื้อต่อมา
ทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขาย
จากนั้นได้มีการจัดสรรโฉนด สปก. ซึ่งบ้านเราก้อยื่นตามระเบียบ จึงได้โฉนดเป็นชื่อเรา
ญาติมีสิทธิยื่นคัดค้านในภายหลังได้ไหม
#4 โดย: Oil [IP: 203.155.99.xxx, 165.225.112.xxx]
เมื่อ: 2020-08-06 16:49:53
แม่ซื้อที่สิทธิ์ สปก. กับญาติ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยมีหนังสือซื้อ-ขายเป็นเอกสารตอนนั้น ญาติเสียชีวิตไปร่วม 15 ปีแล้ว ตอนนี้สิทธิ์นั้นตกไปรุ่นลูก โดยครอบครัวเราก็ยังทำกินอยู่ในที่ที่เคยซื้อกับญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ตาม กม. เข้าใจดีว่าที่ดิน สปก. ซื้อ-ขาย หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ที่ไม่ใช่ทายาทโดยชอบธรรมได้ แต่รุ่นลูกรับปากกับแม่ว่า หากที่ดินมีการออกสำรวจรางวัดเพื่อออกโฉนดจะแยกให้ครอบครัวเราแน่นอน แต่ครอบครัวก็ไม่ได้สบายใจว่าการรับปากนั้นจะทำจริงหรือไม่หาก จึงอยากขอคำปรึกษา เราจะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าเค้าจะทำตามสัญญาวาจานั้นจริง

รบกวนแนะนำกลับที่ e-mail : oil.junthima@gmail.com
#5 โดย: จันทรัตน์ [IP: 182.232.219.xxx]
เมื่อ: 2020-08-26 08:55:07
แม่เราได้ชื้อที่ดินจากญาติมา13.33ไร่ แต่ด้วยความที่แม่เราไม่ค่อยได้ยุบ้านเลยไม่รุ้ว่าเค้าขายที่ดินให้คนอื่นด้วย แม่เราก้ไปทำ สปก เป็นชื่อแม่ ตั้งแต่2552 ก้ใช่ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้มาตลอด แต่เมื่อ2-3วันก่อน ข้างส่วนที่เค้ามาบอกแม่ว่า ที่ดินแม่เปนของเค้า เค้าชื่อต่อจากคนเดิมมา จะทำไงดีค่ะ
#6 โดย: นาตยา [IP: 49.230.87.xxx]
เมื่อ: 2021-03-12 03:22:02
อยู่มาหลายปีแล้วอยู่ดีๆเจ้าของที่ก็มากั่งรัวไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรค่ะ
#7 โดย: รบกวนถาม [IP: 49.230.25.xxx]
เมื่อ: 2021-03-14 09:25:18
ที่ส.ป.กซื้อใว้ทำสวนบ้านอาศัยตอนแก่จะทำยังไงให้มีสิทธิ์ใด้ใบอะไรก็ใด้ที่เป็นชื่อตัวเองที่ถือกรรมสิทธ์(แบ่งแค่1ไร่)
#8 โดย: Jaaye232 [IP: 49.230.131.xxx]
เมื่อ: 2021-03-23 10:28:11
พ่อซือที่สปกจากญาดิ21ไร่แล้วแป่งให้สามคน คนหนึ่ง7ไร่คนสอง7ไร่และคนที่สาม6ไร่ต่างคนต่างทำกินมา20ก่วาปีแล้วเสียภาษีทุกปีเราสามารถขอ เอกสาสิทธีเป็นซื่อเราเองได้รึไม่คับ
#9 โดย: มมม [IP: 171.4.70.xxx]
เมื่อ: 2021-03-26 18:31:04
แม่ซื้อที่ดินสปก.ตั้งแต่2537 แม่ตายตอนปี58. เจ้าของเดิมไปแจ้งความว่าใบสปก.หาย แล้วสปก.ออกใบใหม่ให้แล้วเข้าไปทำกิน ทั้งๆที่ใบเดิมอยู่ที่ผม(ลูก) ผมไปสปก.เอาหลักฐานใบเดิมสปก.ที่เค้าแจ้งความว่าหายและหนังสือสัญญาซื้อขาย นิติกรบอกผมว่าผิด ที่แม่ไปซื้อที่มาจากเค้า สัญญาเป็นโมฆะ. ไปฟ้องร้องคนขายทำไม ทำอะไรไม่ได้ สรุปว่าแม่ผมซื้อมา80,000บาทเงิน80,000ไม่ได้คืนใช่มัิย มันไม่ใช่เงิน800นะ และนิติกรยังบอกว่าคนที่ขายที่สปก.ให้เค้ามีสิทธิที่จะแจ้งความว่าใบสปก.หาย เป็นสิทธิที่เค้าทำได้ซึ่งความจริงใบสปก.ไม่ได้หายแต่มันอยู่ผม ผมก็ถามนิติกรว่าแบบผิดฐานแจ้งความเท็จมั้ย มันไม่ได้หายมันอยุ่ที่ผม นิติกรเงียบไม่ตอบ พอดีผมเห็นข้อความที่เขียนผนังว่า "การซื้อขายที่ดินสปก. คนขายเสียสิทธิ คนซื้อไม่ได้สิทธิ". ผมถามนายช่างว่าแบบคนขายก็ต้องเสียสิทธิซิ นายช่างสปก.ถามผมว่า "แล้วไปซื้อทำไมทั้งๆที่มันผิด" นายช่างบอกว่าให้หาพยานมา ผมก็บอกว่าพยานเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นใครเค้าจะมา เค้ามองหน้ากันไม่ติดอีก ผมก็ถามกลับไปว่าแสดงว่าคนขายผิดน้อยกว่าคนซื้อใช่มั้ย มันเป็นช่องว่างของกฎหมายใช่มั้ยที่เจ้าของที่สปก.จะไปหลอกขายให้ใครก็ได้ยังงัยคนขายก็ได้เปรียบกว่าคนซื้อ. นายช่างเงียบไม่ตอบอะไร ความคิดส่วนตัวเท่าที่ผมได้คุยกับนิติกรและนายช่างรู้สึกว่าเค้าไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไรนักเหมือนผมมาร้องเรียนเรื่องแบบนี้ทำไม ในใจผมโกรธมากทำไมระบบราชการ คนทำงานมันเป็นแบบนี้ เราเสียหายแต่กลับมองว่าเป็นธรรมดา พูดอย่างเดียวว่าเราผิดที่ไปซื้อที่ทั้งๆที่เค้าห้ามซื้อขายกัน ไม่ค่อยพูดถึงคนขายว่าผิดอย่างไรบ้าง คุณไปซื้อทำไม (ผมว่าบ้างคนขยันแค่ตอนสอบบรรจุ พอได้บรรจุแล้วก็ทำงานไปวันๆ.) จะพูดแต่ว่าคุณผิดที่ไปซื้อที่สปก.เอง ไม่เคยพูดว่าเจ้าของที่ขายให้ผิดอะไรเลย บ้างครั้งผมถามไปก็เงียบไม่ตอบ แต่จะพูดเหมือนท่องมาว่าทั้งๆที่เค้าห้ามซื้อขายก็ยังซื้อ ตรงนี้เข้าใจว่าผิดแต่คนเราจะซื้อที่สปก.มันก็ต้องเชื่อใจไว้ใจกันมีสัจจะบ้าง นี่คือประสบการณ์ของผมที่ไปแจ้งให้สปก.ว่าเจ้าของเดิมที่ขายที่เค้าเข้ากลับมาทำกินเหมือนเดิมทั้งๆที่ไม่เคยมาทำกินเป็นระยะเวลา20ปี ตอนนี้ขั้นตอนสปก.กำลังส่งหนังสือให้เจ้าเดิมมาชี้แจ้งให้สปก.ว่าเป็นอย่างไร. ทำใจแล้วว่าไม่ได้อะไร อย่าไปหวังว่าเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้สปก.เค้าจะปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป
#10 โดย: ไหม [IP: 159.192.187.xxx]
เมื่อ: 2021-04-17 01:43:08
น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรื่องที่สปก.ใหม่นะคะ
เพราะเหมือนจะมีปัญหามาก
บางคนไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง
แล้วจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร
ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์กันได้ โดยดูที่เหตุและผลมากกว่ามาบังคับกัน แบบเปิดช่องว่างให้เจ้าของหัวหมอแบบนี้ค่ะ
#11 โดย: LDMJS [IP: 51.174.5.xxx]
เมื่อ: 2021-06-18 23:49:12
@มมม คนขายก็ผิดค่ะ
#12 โดย: ok [IP: 1.10.178.xxx]
เมื่อ: 2021-08-24 14:45:22
@มมม ที่ดิน ส.ป.ก. กรณีออก ส.ป.ก.4-01 แล้ว ถือเป็นการอนุญาตให้เกษรกรรายนั้นๆเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพียงเท่านั้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของ ส.ป.ก. การที่แม่ของคุณไปซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากเกษตรกรซึ่งเป็นเพียงการได้รับอนุญาต ฯ ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงไม่มีผลเป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดินแปลงนี้ ส่วนคนขายที่ดินนั้นถือว่าทำผิดระเบียบ ส.ป.ก. ถ้าเรียกมาชี้แจงแล้ว ไม่สามารถหักล้างการขายที่ดิน ส.ป.ก. ได้ ส.ป.ก.จะดำเนินการสั่งให้สิ้นสิทธิในที่ดิน และนำที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินที่มาขึ้นกับ ส.ป.ก. ต่อไปครับ
#13 โดย: คนที่โดน [IP: 171.96.91.xxx]
เมื่อ: 2021-08-29 06:37:20
น่าจะมีบทลงโทษเจ้าของที่ บางทีเหมือนเอาที่ สปก มาหลอกขายแล้วก้มาทวงสิทธิ์คืน
#14 โดย: ok [IP: 1.10.240.xxx]
เมื่อ: 2021-09-10 15:52:11
@คนที่โดน ถ้าถูกสั่งสิ้นสิทธิ มีผลทำให้ไม่สามารถขอรับการจัดที่ดินกับ ส.ป.ก. เป็นระยะเวลา 5 ปีครับ
#15 โดย: ลาดพร้าวซอย8 [IP: 49.49.222.xxx]
เมื่อ: 2021-10-25 17:11:43
เราสามารถตรวจสอบที่ดินได้ไหมคะ ว่าเจ้าของที่เอาไปขึ้นเป็น ส.ป.ก.หรือเปล่า (ถ้าเราตรวจเจอเราสามารถดึงเอกสารมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ไหมะ)รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
#16 โดย: ok [IP: 1.10.179.xxx]
เมื่อ: 2021-10-28 10:45:08
@ลาดพร้าวซอย8 สามารถตรวจสอบได้ครับ โดยการไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ บอกชื่อเจ้าของที่ดิน แปลงข้างเคียง หรือถ้าไม่ทราบระบุตำแหน่งที่ดินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นว่าออก ส.ป.ก.4-01 ไปแล้วหรือยัง ส่วนกรณีการดึงเอกสารมาใช้ในการฟ้องร้องอาจจะต้องมีหมายเรียกพยานเอกสารมา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารตามที่ขอให้ครับ
#17 โดย: ok [IP: 1.10.179.xxx]
เมื่อ: 2021-10-28 16:39:24
แก้ไข #16 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่
#18 โดย: radickjames7@gmail.com [IP: 197.210.227.xxx]
เมื่อ: 2022-11-09 18:13:06
--
สวัสดีคุณนายและมาดาม

เราเป็นโครงสร้างสินเชื่อส่วนบุคคล
เพื่อต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันธนาคาร I
ข้อเสนอออนไลน์:

- สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- สินเชื่อการเงิน
- สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

และทุกอย่างตั้งแต่ 200000 บาทถึง 50000000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับเงินกู้ทั้งหมด และเงื่อนไขของข้อเสนอเงินกู้นั้นง่ายมาก เงินกู้ที่ร้องขอจะได้รับภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากส่ง ข้อเสนอของฉันเป็นเรื่องจริงจัง คุณสามารถรับรู้ได้โดยขั้นตอนตามกฎหมายสำหรับการให้กู้ยืมเงินระหว่างบุคคล

ติดต่อบริษัทวันนี้และแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการกู้เงินเท่าไหร่

ที่อยู่อีเมลของบริษัทคือ:
(radickjames7@gmail.com)
+2349169711537

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,126