7 ข้อแตกต่างระหว่างคดีแพ่งกับ คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

๗ ข้อแตกต่างระหว่างคดีแพ่งกับ คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการมีอะไรกันบ้าง มาดูกันเลย

คดีแพ่งฟ้องเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เฉพาะตัวจึงยอมความได้ คดีล้มละลายฯ ฟ้องหรือร้องขอเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ทั้งหลาย จึงยอมความเฉพาะกับเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือผู้ร้องขอไม่ได้

คดีแพ่งฟ้องเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ คดีล้มละลายฯ ฟ้องหรือร้องขอได้แม้หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (มาตรา ๙ (), ๙๐/)

คดีแพ่ง ยื่นฟ้องแล้วถอนฟ้องได้ (ป.วิ.พ.มาตรา ๑๗๕คดีล้มละลาย ฯ ยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้องขอแล้วถอนฟ้องหรือถอนคำร้องขอไม่ได้ เว้นแต่ศาลอนุญาต และหากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือคำร้องขอไม่ได้ (มาตรา ๑๑๙๐/๘ วรรคหนึ่ง)

คดีแพ่งไม่กำหนดขั้นต่ำของจำนวนหนี้ที่ฟ้อง คดีล้มละลายฯ กำหนดขั้นต่ำของจำนวนหนี้ที่ฟ้องหรือร้องขอ (มาตรา ๙ (), ๙๐/)

คดีแพ่งหนี้ที่นำมาฟ้องไม่จำต้องกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้ว เช่น หนี้มูลละเมิด คดีล้มละลาย ฯ หนี้ที่นำมาฟ้องหรือร้องขอต้องกำหนดคำนวณจำนวนได้โดยแน่นอนแล้วในขณะยื่นฟ้องหรือร้องขอ (มาตรา ๙ (), ๙๐/)

คดีแพ่งต้องมีหมายเรียกบังคับให้จำเลยให้การ มิฉะนั้นถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การ คดีล้มละลายฯ กฎหมายไม่บังคับว่าลูกหนี้จำต้องยื่นคำให้การหรือคำคัดค้าน (มาตรา ๑๓๙๐/๙ วรรคสาม)

คดีแพ่งดอกเบี้ยเรียกคำนวณได้จนถึงวันชำระเสร็จ คดีล้มละลายฯ ดอกเบี้ยหลังวันพิทักษ์ทรัพย์ขอรับชำระหนี้ไม่ได้ ส่วนการฟื้นฟูกิจการแม้ดอกเบี้ยหลังวันศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการขอรับชำระหนี้ได้ แต่อาจถูกตัดหรือลดจำนวนลงตามแผนได้ (มาตรา ๑๐๐๙๐/๔๒ () ())

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 548,754