เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาล แม้ศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ก็ถือว่ามีความผิดข้อหาฟ้องเท็จ

เอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาล แม้ศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ก็ถือว่ามีความผิดข้อหาฟ้องเท็จ

 ฟ้องเท็จ คือ การเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือฟ้องผู้อื่นว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง
 การไต่สวนมูลฟ้อง คือ การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล เพื่อพิเคราะห์รูปคดีและพยานหลักฐานของโจทก์ว่ามีมูลเพียงพอทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลจะประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาหรือไม่ ถ้าหากมีมูลศาลก็จะประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา แต่ถ้าหากคดีไม่มีมูลศาลจะพิพากษายกฟ้อง โดยยังไม่มีการสืบพยานหรือลงในรายละเอียดของเนื้อหาคำฟ้อง

 แต่การที่การเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา แม้ต่อมาศาลจะมีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องพิพากษาให้ยกฟ้องก็ตาม กฎหมายก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดข้อหาฟ้องเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 แล้ว
 คำพิพากษาฎีกาที่ 6430/2560

 พฤติการณ์ของจำเลยกับพวกทำให้โจทก์เข้าใจว่าจำเลยกับพวกร่วมกันเบียดบังเอาเงินผลผลิตปาล์มน้ำมันไปเป็นของตนโดยทุจริต การที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันยักยอกเงินผลผลิตปาล์มน้ำมันจึงเป็นการใช้สิทธิทางศาลกล่าวหาจำเลยไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หาใช่โจทก์เอาความอันเป็นเท็จแล้วมาแกล้งกล่าวหาจำเลยไม่ 

          การที่จำเลยมาฟ้องโจทก์หาว่าโจทก์เอาความอันเป็นเท็จฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญา ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่จำเลยนำมาฟ้องโจทก์เป็นความเท็จ แม้ศาลจะยกฟ้องของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ตาม การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175

         มาตรา 175 ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi 
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
www.closelawyer.co.th

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,851