google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 36 นายจ้างจะแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับการทำงานได้เองโดยไม่ต้องให้ลูกจ้างยินยอมได้หรือไม่

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผมเชื่อว่านายจ้างและลูกจ้าง(บางคน) รู้จักเป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆ เช่น วันหยุด วันลา วินัย และ โทษทางวินัย ล้วนแต่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างทั้งสิ้น อันจะว่าไป ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ระเบียบก็ดี ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็ดี หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ดี ส่วนใหญ่แล้วนายจ้างเป็นผู้กำหนด แม้จะมีกฎหมายกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ตาม แต่นายจ้างส่วนใหญ่ก็เป็นผู้จัดทำหรือเป็นผู้กำหนดอยู่ดี

คำถามผมวันนี้คือ นายจ้างจะแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้เองโดยลำพังหรือไม่

คำตอบ คงต้องแยกเป็นสองกรณีครับ

กรณีแรก ถ้าการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น เป็นการแก้ไขที่ให้มีผลให้ให้บังคับใช้ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด อันนี้ใช้ไม่ได้ “เป็นโมฆะ” ทุกกรณีครับ ไม่ว่าลูกจ้างจะยินยอมหรือไม่ก็ทำไม่ได้

กรณีที่สอง หากการแก้ไขนั้นไม่ได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ถ้าการแก้ไขนั้นไม่ได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อันนี้ถ้าลูกจ้างยินยอมก็ทำได้  แต่ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม ก็ทำไม่ได้ หรือ “เป็นโมฆะ” เช่นเดียวกับกรณีแรกครับ เว้นแต่ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์กับลูกจ้างมากกว่าของเดิมนะครับ

มีแนวคำพิพากษาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2598-2599/2527 , 2498/2529 , 1889/2531 , 946/2530 ท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

 

By ทนายนำชัย ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759 , 062-4487878 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 433,857