google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 29 นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้หรือไม่...?

           คราวก่อนเราพูดถึงหลักกฎหมายแรงงานว่านายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้ วันนี้เรามาดูหลักกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดกันบ้างครับ ว่านายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดไดหรือไม่เพียงใด ซึ่งก็มีหลักกฎหมายคล้ายๆกับเรื่องการทำงานล่วงเวลา นั่นคือ “นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดไม่ได้” แต่ก็มีข้อยกเว้นบางประการว่าให้บังคับได้ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กัน

          “วันหยุด” หมายถึง  วันที่กำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี  (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5)

          พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 29 กำหนดว่า ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

          พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 25 กำหนดว่า ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น

          นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจำหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงาน นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป

          ตามหลักกฎหมายแรงงาน กำหนดว่าให้นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีและประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งพิจารณาจากวันหยุดนั้นๆตามวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ให้รวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วย (หมายความว่าวันแรงงานต้องหยุดนั่นเองเพราะถือเป็นวันหยุดตามประเพณีตามมาตรา 29)

          กฎหมายแรงงานห้ามไม่ให้นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอมเป็นคราวๆไป เช่นเดียวกัน (จะยินยอมไว้ล่วงหน้าตอนทำสัญญาจ้างไม่ได้)

นายจ้างจะบังคับหรือสั่งให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้ถ้าหากงานนั้นเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน และ ให้สั่งให้ลูกจ้างทำได้เท่าที่จำเป็น

          นายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          สรุปคือ นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายครับ

          หากท่านใดสนใจเพิ่มเติมสามารถศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3117/2529 , 2985-2986/2543 , 4121/2543

 

By ทนายนำชัย   ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759 , 095-9567735 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: phanumad [IP: 49.48.250.xxx]
เมื่อ: 2019-06-08 18:22:06
นายจ้างสามารถหักเงินเราได้ไหมถ้าเราไม่มาทำงานในวันหยุด
#2 โดย: Charlize [IP: 223.24.154.xxx]
เมื่อ: 2020-08-12 23:04:43
ถ้าบริษัทกำหนดวันหยุดประจำปีมาไม่น้อยกว่า 13 วันตามกฎหมาย แต่ถึงเวลาจริงให้พนักงานมาทำงานในวันหยุดดังกล่าว ผิดกฎหมายไหมคะ
#3 โดย: Noopalm [IP: 223.204.231.xxx]
เมื่อ: 2020-10-09 21:41:27
นายจ้างสามารถให้เราทำงานวันอาทิตย์เพื่อแรกกับวันหยุดได้ไหมคะ เพื่อที่จะไม่จ่าย2แรงในวันอาทิตย์ได้ไหมคะ
#4 โดย: เชน [IP: 223.24.62.xxx]
เมื่อ: 2021-01-21 10:20:38
สรุปคือนายจ้างสามารถให้เราทำงานในวันหยุดได้แต่ต้องได้รับการยินยอม จากเราด้วยใช่หรือไม่ ผมทำงานโรงแรมครับ
#5 โดย: oaoyia@gmail.com [IP: 1.46.32.xxx]
เมื่อ: 2021-03-06 16:09:00
ถามค่ะ#ทำงานในห้างค่ะวันหยุดนักขัตไม่ได้หยุดต้องได้ค่าแรงจากปกติเพิ่มอีก2แรงเป็น3แรงใช่ไหมค่ะ
อีกข้อหนึ่งค่ะ..เคยขาดงานวันนักขัตก็โดนหักสวัสดิการและค่าแรงวันนั้นไปแล้ว(ยอมให้หัก)แต่โดนใบเตือนอีก..ซึ่งใบเตือนใบละ5000.หักตอนโบนัสออก
#6 โดย: อ้อ [IP: 182.232.244.xxx]
เมื่อ: 2021-03-07 04:55:53
งานป้ำค่ะ วันที่ได้2แรงทำงานแต่นายจ้างไม่ไห้เป็นเงินเรา ให้เป็นวันหยุด ผิดใหมคะแบบนี้
#7 โดย: ตต [IP: 103.51.225.xxx]
เมื่อ: 2021-03-08 03:52:29
ถ้าวันหยุดสงกรานต์นายจ้างเปลียนให้เป็นวันทำงานแล้วบอกว่าบริษัทหยุดให้เกินจาก 13 วันต่อปี แล้วจ่ายค่าแรงเป็น 2 เท่า แต่ถ้าไม่มาต้องลา ผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ
#8 โดย: KK [IP: 182.232.17.xxx]
เมื่อ: 2021-04-10 10:02:47
กฎหมาเอื้อนายทุน
#9 โดย: zz36240 [IP: 49.230.23.xxx]
เมื่อ: 2021-04-14 00:39:06
ช่วงสงกรานต์​โรงงานหยุด​ให้12​ 13ส่วน14​ 15​ ต้องไปทำงาน​ แต่ไม่ได้2แรง​ แบบนี้ผิดกฎหมาย​ไหม
#10 โดย: akimidis [IP: 124.122.193.xxx]
เมื่อ: 2021-04-23 02:44:46
ตามหลักกฎหมายแรงงาน กำหนดว่าให้นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีและประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งพิจารณาจากวันหยุดนั้นๆตามวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ให้รวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วย (หมายความว่าวันแรงงานต้องหยุดนั่นเองเพราะถือเป็นวันหยุดตามประเพณีตามมาตรา 29)

จากประโยคนี้รวมถึงวันหยุดชดเชยวันแรงงานด้วยไหมครับ หรือว่าบริษัทไม่ให้หยุดก็ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 433,832