google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 28 นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้ หากลูกจ้างไม่ยินยอม

          นายจ้างและลูกจ้างหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด กันอยู่ค่อนข้างมาก นายจ้างหลายคนเข้าใจว่าสามารถสั่งหรือบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาได้ ซึ่งถามว่าเข้าใจถูกมั๊ย ก็ต้องบอกว่าถูกแค่ครึ่งเดียวครับ เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับ

         “ค่าล่วงเวลา” หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน

          ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น

กฎหมายแรงงานกำหนดห้ามไว้ก่อนเลยว่า “ห้ามไม่ให้นายจ้าง” ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป อันแสดงให้เห็นว่านายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้  เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอม และ ต้องยินยอมเป็นคราวๆไป จะให้ลูกจ้างทำหนังยินยอมไว้ล่วงหน้าตอนทำสัญญาจ้างไม่ได้

          นอกจากนี้มาตรา 24 วรรคสองยังบอกอีกว่า “ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น”  อันแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นงานที่เข้าลักษณะตามมาตรา 24 วรรคสองนี้ นายจ้างสามารถสั่งหรือบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ “เท่าที่จำเป็น” เท่านั้นนะครับ

          หากท่านใดสนใจเพิ่มเติมสามารถศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3117/2529 , 2985-2986/2543 , 4121/2543

 

By ทนายนำชัย ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 433,831