google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 25 เลิกจ้างเพราะลูกจ้างเกษียณอายุ นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง

เป็นที่เข้าใจกันอยู่ว่า เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แต่มีปัญหาในบางกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างหลายคนสงสัยว่า กรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุการทำงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

คำตอบคือ “ต้องจ่ายค่าชดเชยครับ” เพราะการเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างเกษียณอายุการทำงาน แม้จะเป็นไปตามข้อบังคับหรือเป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ไม่ใช่เหตุตามกฎหมายที่นายจ้างจะอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับ เหตุที่นายจ้างจะอ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยคือเหตุที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น  เช่น เหตุตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 31 มาตรา 123 หรือ สัญญาจ้างสิ้นสุดเพราะความตายของลูกจ้างเท่านั้นครับ

แนวคำพิพากษาที่กำหนดว่า เลิกจ้างเพราะเกษียณอายุก็ต้องจ่ายค่าชดเชย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4732/2548 การที่นายจ้างให้ลูกจ้างเกษียณอายุ เป็นกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เนื่องจากเกษียณอายุ จึงเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสอง”


By ทนายนำชัย ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,245